Plik Video
Mars_1080_0.gif
Heading (Hero Intro Copy)
Myślimy w perspektywie pokoleń. Działamy codziennie.

Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu

Nasz "Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" obejmuje kluczowe obszary celów wyznaczonych przez ONZ w ramach zrównoważonego rozwoju i zawiera ambitne cele oparte na wiedzy naukowej oraz naszych Pięciu Zasadach. Plan skupia się na trzech kluczowych obszarach: Zdrowa planeta, Prosperujący ludzie i Odżywianie dla dobrego samopoczucia.

Spojrzenie w przyszłość

Prezes Grant F. Reid opowiada o transformacji działalności biznesowej

W drugim stuleciu działalności naszej firmy konsekwentnie wprowadzamy innowacje, chcąc ją rozwijać, dostosowywać i przekształcać. Dzięki temu możemy dalej pracować na rzecz konsumentów, Współpracowników i planety – teraz i w przyszłości.

Mars – więcej informacji

Innowacje dla pokoleń

Nasze dziedzictwo wyznacza kształt następnego stulecia

Na przestrzeni naszej bogatej historii zawsze braliśmy odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Teraz staramy się tak wykorzystać naszą przeszłość, aby poprowadziła nas w kierunku lepszej przyszłości.