Heading
Pięć Zasad

Zbiór Pięciu Zasad stanowi podstawę naszej działalności biznesowej każdego dnia. Aż 115 tysięcy Współpracowników firmy Mars działających w 80 krajach na całym świecie to powód, dla którego musimy określić wyraźny kierunek i „kompas moralny”. Długoterminowa przyszłość naszej firmy i planety zależy od tego, czy będziemy oczekiwać więcej i podejmować śmiałe działania. Dlatego korzystamy z każdej okazji, aby wywrzeć pozytywny wpływ na wciąż zmieniający się świat. Robimy to w oparciu o filozofię, która zawsze nas wyróżniała – Pięć Zasad.  

Pięć Zasad leży u podstaw każdej podejmowanej przez nas decyzji. A to oznacza, że:  

  • Stawiamy na Jakość naszej pracy i działanie na rzecz społeczeństwa.  
  • Wykazujemy Odpowiedzialność (jako ludzie i firma), działając tu i teraz.  
  • Podstawą naszych decyzji jest Wzajemność korzyści dla wszystkich interesariuszy.  
  • Kładziemy nacisk na Wydajność i optymalne użytkowanie zasobów.  
  • Mamy finansową Wolność umożliwiającą podejmowanie własnych decyzji, bez nacisków z zewnątrz. 

Wiemy, że to, co robimy, jest na tyle dobre, na ile się do tego przyłożymy, a nasze działania pomagają nam budować lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Pięć Zasad: Jakość
Konsument jest naszym szefem, jakość jest naszą pracą, a korzystny stosunek ceny do jakości jest naszym celem.

NASZA PRZESZŁOŚĆ
Co sprawia, że jesteśmy częścią codziennego życia?

Sukces Mars zaczął się w okresie głębokiego kryzysu. Mimo silnej konkurencji firma rozwinęła się dzięki miliardom dokonywanych corocznie zakupów. Często są to tylko drobne zakupy, ale przyczyniają się one do naszego rozwoju na całym świecie. Dlaczego tak się dzieje? Jak zamierzamy utrzymać ten sukces?

NASZ CEL
Konsument jest naszym szefem

Musimy pamiętać, że nie możemy wpływać na decyzje milionów konsumentów, dopóki nie przekonamy kilku pierwszych do zakupu naszego produktu. Każda pojedyncza transakcja powinna być traktowana jak ta najważniejsza. Zapominając o tym, ryzykujemy, że postawimy na przeszłość, a zignorujemy przyszłość. W kwestii przyszłości jesteśmy całkowicie zależni od naszych klientów. Musimy stale próbować zrozumieć ich potrzeby. Tak tworzą się relacje na całe życie – dzięki produktom i markom, które dziś są źródłem radości, a w przyszłości mogą przystosować się do zmieniających się kultur i stylów życia.

NASZA PASJA
Jakość to nasze główne zadanie

Nasza firma dąży do osiągania najwyższej jakości– we wszystkim, co robi. Jakość jest bezwzględną miarą wszystkich naszych działań i płynie z naszej pasji oraz dumy z tego, że stanowimy część społeczności firmy Mars.  Doskonałej jakości praca, będąca wynikiem naszego osobistego zaangażowania, jest pierwszym składnikiem jakości marki i źródłem naszej reputacji producenta spełniającego wysokie standardy.

NASZE MARKI
Marki zapewniające wyjątkowe korzyści

Będąc blisko konsumentów, wiemy, co przekonuje ich do ciągłego kupowania naszych produktów. Jakość produktów i usług, spełniających najwyższe standardy jakości, wyprodukowanych i dostarczonych przy minimalnym wpływie na środowisko, zawsze była podstawą naszego sukcesu. Inne firmy również dowodzą swojej jakości, ale niewiele z nich potrafi dorównać nam poziomem i nieustannie go podnosić poprzez ciągłe innowacje.

NASZE STANDARDY
Korzystny stosunek ceny do jakości

Liczy się nie tylko jakość: nasze produkty powinny cechować się też korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Ponieważ opracowujemy coraz bardziej innowacyjne produkty i usługi, aby sprostać zmieniającym się gustom i pragnieniom, osiągnięcie opłacalności jest bardziej złożonym zadaniem. Kiedy połączymy wzorową jakość z optymalną wartością, konsument otrzymuje produkt najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

Pięć Zasad: Odpowiedzialność
Jako jednostki wymagamy od siebie pełnej odpowiedzialności; jako Współpracownicy, wspieramy odpowiedzialność innych.

NASZA ROLA
Jak tworzymy naszą kulturę

Postanowiliśmy być inni niż korporacje, w których wiele poziomów zarządzania przyczynia się do rozmycia odpowiedzialności jednostki. Od wszystkich Współpracowników oczekujemy, aby brali bezpośrednią odpowiedzialność za uzyskiwane wyniki, wykazywali się inicjatywą i właściwym osądem, a w razie potrzeby podejmowali decyzje. Zatrudniamy osoby postępujące etycznie, o wysokich kwalifikacjach wymaganych do realizacji powierzanych im zadań i obdarzamy je zaufaniem. Dlatego chcemy, aby same rozliczały się z przestrzegania wysokich standardów i norm.

NASZE ZAUFANIE
Znaczenie Współpracowników

Nasza korporacja jest złożoną organizacją – tworzą ją marki, segmenty i zakłady produkcyjne rozsiane po całym świecie. Jak moglibyśmy się rozwijać, gdyby każda decyzja była podejmowana centralnie? Dlatego właśnie dajemy Współpracownikom swobodę w działaniu i pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań. W zamian za przyjmowanie na siebie odpowiedzialności nasi Współpracownicy otrzymują szacunek i wsparcie, są też wynagradzani stosownie do osiąganych rezultatów. Świętujemy ich sukcesy, a Współpracownicy których stać na dodatkowy wysiłek cieszą się naszym szczególnym uznaniem. Zachęcamy ich również do pełnego wykorzystywania potencjału, aby umożliwić im realizację coraz ambitniejszych celów.

NASZE OCZEKIWANIA
Praca zespołowa i obowiązki

Jako Współpracownicy musimy być gotowi do pracy zespołowej, aby osiągać wspólne cele. Podobnie poszczególne jednostki muszą współpracować ze sobą, aby osiągnąć nasze cele korporacyjne. Chociaż każda z nich jest w pełni odpowiedzialna za realizację swojej misji, to oddziały i działy są od siebie wzajemnie zależne i muszą być gotowe do reagowania na potrzeby innych. Ponieważ polegamy na sobie nawzajem, musimy aktywnie komunikować się w zakresie celów, planów, działań i potrzeb.

NASZA KULTURA
Obowiązki i korzyści dla Współpracowników

Zasada Odpowiedzialności obowiązuje na każdym poziomie organizacji – od zobowiązania Współpracownika do zachowania najwyższych standardów uczciwości i wiarygodności, po odpowiedzialność etyczną firmy wobec społeczności i środowiska naturalnego. Ponieważ doceniamy i uznajemy wkład każdego Współpracownika, traktujemy wszystkich równo i sprawiedliwie. Unikamy nadawania przywilejów powodujących podziały i nie aprobujemy niestosownych zachowań. Właśnie stąd wywodzi się słowo Współpracownik oraz duch egalitarności naszej marki. Zasadami tymi kierujemy się niezależnie od wieku, płci, rasy czy przekonań religijnych. Z tego względu nie wolno się wahać, kiedy trzeba przywołać do porządku tych Współpracowników, którzy nie postępują zgodnie z naszymi wartościami. Jesteśmy przekonani, że postępowanie zgodne z naszymi zasadami pozwala osiągnąć zamierzone rezultaty.

Pięć Zasad: Wzajemność
Wzajemna korzyść jest wspólną korzyścią, a wspólna korzyść jest trwała.

NASZE RELACJE
Dlaczego Wzajemność jest korzystna dla wszystkich?

Jesteśmy przekonani, że miarą naszych relacji biznesowych powinien być stopień generowania przez nas wzajemnych korzyści. Korzyści te mogą przybierać wiele różnych form i niekoniecznie muszą mieć charakter ściśle finansowy. Chociaż musimy dążyć do uzyskania najbardziej konkurencyjnych warunków, działania podejmowane przez korporację Mars nigdy nie powinny odbywać się kosztem–ekonomicznym ani żadnym innym– osób i firm, z którymi pracujemy. Zasada wzajemności była dla nas jednoznacznym drogowskazem przy zakładaniu kolejnych przedsiębiorstw prosperujących w nowych lokalizacjach geograficznych i obszarach kulturowych.  Pozwalała nam skutecznie wywiązywać się z obowiązków członka lokalnej społeczności, ograniczać wpływ naszych fabryk na środowisko naturalne oraz mądrze i wydajnie korzystać z zasobów naturalnych naszej planety.

NASZ WSPÓLNY CEL
Wzajemność korzyści

W pełni polegamy na trwałości naszych relacji – z konsumentami, współpracownikami, dostawcami, dystrybutorami i społecznościami, w których żyjemy i pracujemy. Uważamy, że najlepsze wyniki osiągniemy tylko wtedy, gdy zamiast postępować samolubnie będziemy w godziwy sposób odwdzięczać się innym za czerpane korzyści.

NASZA OBIETNICA
Zasada wzajemności: nasi konsumenci

Nasza wiara w jakość i wartość jest niezachwiana. Niezależnie od istniejącej presji biznesowej, nasze działania i decyzje muszą odzwierciedlać podstawową prawdę, że oferowane przez nas jakość i wartość zostaną odwzajemnione w postaci wsparcia i sukcesu. Korzyści czerpane w oderwaniu od tej prawdy są bowiem krótkotrwałe.

NASZE KORZYŚCI
Zasada wzajemności: dotyczy naszych konsumentów, Współpracowników, oddziałów, dostawców oraz społeczności lokalnych

Zasada wzajemności w równym stopniu odnosi się do wszystkich obszarów naszej działalności. Cenimy Współpracowników za talent, przedsiębiorczość i kompetencje. Sprawiedliwie wynagradzamy ich na podstawie uzyskiwanych wyników. Ponieważ wiemy, że nasze potrzeby są zróżnicowane w zależności od etapu życia, zgadzamy się by nasi Współpracownicy mogli wybrać taki styl pracy lub ścieżkę kariery, która najbardziej odpowiada ich własnej, najlepiej pojętej równowadze pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Zadaniem poszczególnych oddziałów jest realizowanie własnych celów dla dobra całej korporacji Mars w zamian za co otrzymują wsparcie i zasoby. Jako wyraz uznania dla stałego zaangażowania udziałowcy uzyskują godziwy zwrot z inwestycji.

NASZE ZOBOWIĄZANIE
Zasada wzajemności: nasi dostawcy i społeczności lokalne

Podczas negocjacji z dostawcami i dystrybutorami unikamy warunków współpracy, które przynoszą szkodę naszym kontrahentom, ale jednocześnie wymagamy od nich dostaw i usług najkorzystniejszych z naszego punktu widzenia. Wzajemność nakłada na nas szczególny obowiązek poszanowania środowiska naturalnego i opracowania najbardziej zrównoważonych metod osiągania naszych celów. Naszym celem jest uczciwe dzielenie się korzyściami z lokalnymi i krajowymi społecznościami. Chcemy, aby poziom ich dobrobytu i jakości życia podnosił się w miarę czerpania korzyści z tego partnerstwa.

NASZE STANDARDY
Odpowiedzialność korporacyjna

Wierność naszej zasadzie wzajemności pozostaje dla nas przejawem odpowiedzialności korporacyjnej. Stanowi to podstawę etycznego podejścia do kierowania firmą w sposób etyczny i naszego ładu korporacyjnego. Pomaga nam uczciwie postępować w każdej sytuacji. Nasza zasada wzajemności leży u podstaw zaufania, szacunku i uczciwości, którymi dzielimy się ze współpracownikami i konsumentami.

Pięć Zasad: Wydajność
W pełni wykorzystujemy nasze zasoby, niczego nie marnotrawiąc i zajmując się jedynie tym, co potrafimy robić najlepiej.

NASZE RELACJE
Wydajność w praktyce

Jak to jest możliwe, że przestrzegamy naszych zasad, równocześnie oferując bardzo korzystny stosunek wartości do ceny i dzieląc się odnoszonymi sukcesami z innymi?  Nasza siła leży w wydajności, umiejętności takiego organizowania wszystkich naszych aktywów – fizycznych, finansowych i ludzkich – by uzyskać optymalną produktywność.  Jest to korzystne zarówno dla naszej firmy, jak i dla reszty świata. Dzięki temu nasze produkty i usługi są wytwarzane oraz dostarczane z zachowaniem najwyższej jakości, przy najniższym możliwym poziomie kosztów i zużycia zasobów. Podobnie staramy się zarządzać całą naszą działalnością operacyjną, opierając się na procesach najbardziej wydajnych z punktu widzenia podejmowania decyzji.

NASZE PODEJŚCIE
Całkowity zwrot z aktywów ogólem (ROTA)

Filozofia biznesowa Marsa różni się od wyznawanych przez inne korporacje. To właśnie jest głównym źródłem naszych sukcesów. Wyniki mierzymy wskaźnikiem zwrotu z aktywów ogółem (ROTA) – jest to nie tylko wskaźnik finansowy, ale też główna siła napędowa naszego rozwoju. Dzięki ograniczeniu liczby naszych aktywów zapewniamy konsumentom doskonały stosunek wartości do ceny osiągając jednocześnie dobrą rentowność przy poziomie zysków niższym niż nasi konkurenci. Takie podejście pozwala na uwolnienie jeszcze większej gotówki, którą przeznaczamy do napędzania wzrostu.

NASZA ORGANIZACJA
Wysoka wydajność i niski koszt

W naszych oddziałach zawsze dążymy do zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów. Biura to otwarte pomieszczenia, gdzie możliwa jest bezpośrednia komunikacja. Dzięki temu Współpracownicy mogą dzielić się doświadczeniem i wiedzą. W naszych zakładach produkcyjnych panuje czystość i porządek. Bezustannie dokonujemy kolejnych innowacji – opracowujemy nowe procesy, technologie i metody pracy gwarantujące zwiększone moce produkcyjne przy obniżonej liczbie odpadów, zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne i optymalnym wykorzystaniu globalnych procesów uczenia się.

NASZE DOŚWIADCZENIE
Nowe możliwości

Prowadzenie firmy jest złożonym procesem. Doświadczenie i wiedza są niezbędne, aby mogła ona dobrze funkcjonować. Z tego względu starannie analizujemy, czy warto angażować się w działania, w których nie mamy wystarczającego doświadczenia. Kiedy przystępujemy do nowej działalności, zasady ROTA sprawiają, że możliwie szybko staje się ona efektywna i dochodowa.

NASZA WIZJA
Zasada Wydajności

Wydajność jest naszym wspólnym zadaniem. Wymaga stałej i otwartej komunikacji. Ponadto definiuje sposób, w jaki pracujemy – jako pojedyncze osoby i cała organizacja. Firmy działające według filozofii Lean: nieduże zespoły z odpowiedzialnymi stanowiskami obsadzone przez niezwykle kompetentnych Współpracowników świadczą o zastosowaniu Zasady Wydajności naszej pracy.

Pięć Zasad: Wolność
Wolność pozwala nam kształtować naszą przyszłość, zyski pozwalają nam zachować wolność.

NASZA STRUKTURA
Dlaczego wolność ma znaczenie

Mars jest jedną z największych prywatnych korporacji na świecie. Jest to świadomy wybór. Wiele firm, które rozpoczynały działalność w podobnym czasie co Mars, w miarę rozwoju wymagały nowych źródeł finansowania. Sprzedawały więc akcje lub zaciągały na rozwój działalności ograniczające je kredyty. Aby móc dalej się rozwijać, poświęcały część swojej wolności. Naszym zdaniem, wzrost gospodarczy i dobrobyt można osiągnąć w inny sposób.

NASZA STRATEGIA
Rola zysków

Wolność korporacji uzależniona jest od generowanych przez nią zysków. Ponieważ nasza korporacja przynosi zyski i generuje gotówkę, nie jesteśmy zmuszeni do pożyczania pieniędzy w stopniu, który groziłby utratą kontroli nad firmą. Tak długo jak korporacja Mars cieszy się wolnością, nasz dobrobyt zawsze może stać na czele priorytetów finansowych. To wszystko razem daje nam możliwość rozwijania firmy i budowania wyjątkowej jakości. Zobowiązanie każdego współpracownika musi odpowiadać zaangażowaniu rodziny Mars, w to, aby nasze zasady były wcielane w życie i przynosiły korzyść zarówno wewnątrz naszej korporacji, jak i poza nią. W tym celu inwestujemy ponownie znaczną część zysku operacyjnego. Zyski te generują więc następnie środki pieniężne, dzięki którym możemy budować i modernizować zakłady, wchodzić na nowe rynki, inwestować w badania i rozwój. Możemy też wprowadzać innowacje i wdrażać nowe sposoby działania, przejmować kolejne przedsiębiorstwa i zawierać strategiczne sojusze, a wszystko to w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej.

NASZ PLAN
Przyszły rozwój

Jeśli Mars będzie nadal osiągać wystarczające zyski, będziemy mogli prowadzić działalność w sposób, który uznamy za najlepszy. W miarę rozwoju firmy, z wielką ostrożnością podejmujemy decyzje dotyczące dywersyfikacji. Wybieramy tylko te firmy i rynki, na których możemy się wyróżniać.

NASZA STRUKTURA OPERACYJNA
Własność prywatna

Własność prywatna zapewnia firmie Mars wolność. Wolność ma to do siebie, że należy z niej korzystać w sposób odpowiedzialny – dotyczy to zarówno Współpracowników, jak i oddziałów. Nasz sposób prowadzenia interesów zapewnia nam wolność jako firmie, a naszym współpracownikom jako jednostkom daje swobodę w zakresie wprowadzania innowacji, działania i rozwijania się przy równoczesnym osiąganiu naszych wspólnych celów. Powyższe elementy składają się na środowisko, w którym wszyscy chętnie pracują. Własność prywatna, jednomyślność co do obranego celu i wysokie normy etyczne umożliwiają nam szybkie penetrowanie nowych obszarów rynku, dokonywanie śmiałych posunięć w obliczu konkurencji i podejmowanie ryzyka w uzasadnionych przypadkach.  Przede wszystkim jednak własność prywatna daje nam możliwość inwestowania, rozwijania działalności i zapewniania dobrobytu naszym współpracownikom w perspektywie długoterminowej. Ten duch stanowił siłę przewodnią firmy Mars w przeszłości. Od każdego z nas zależy teraz, czy stanie się on siłą przewodnią naszej przyszłości.