Heading
Nasze polityki
Budowanie lepszego świata

Każdy dzień przynosi szansę na podjęcie działania, dzięki któremu tworzymy  lepszy świat. Ponieważ nasze polityki i dobre praktyki pomagają kształtować przyszłość, ściśle przestrzegamy ich w naszej codziennej pracy.  

Dzięki naszym transparentnym politykom i dobrym praktykom, konsumenci mogą mieć pewność, że za naszymi produktami i usługami stoi nie tylko serce, ale i zasady. Świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj.

Informacja o realizacji strategii podatkowej w 2021 roku
Informacja o realizacji strategii podatkowej w 2020 roku
Przegląd akcji wylesiania
Chłodzenie
Prawa człowieka w łańcuchu dostaw rybołówstwa w Tajlandii
Olej palmowy
Edytowanie genów
Polityka dotycząca badań na zwierzętach
Kodeks postępowania dla dostawców
Fortyfikacje i oświadczenia żywieniowe
Badania biomedyczne i kliniczne z udziałem ludzi
Badania naukowe i zaangażowanie
Dobrostan zwierząt hodowlanych
Jajka bezklatkowe
Odpowiedzialne pozyskiwanie
Plan działania na rzecz ochrony dzieci
Sztuczne kolory
Ustawa o współczesnym niewolnictwie
Zagospodarowanie terenu
Polityka dotycząca przetwarzania danych
Kodeks marketingowy
Polityka dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności
Kryteria żywienia żywności
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO)
Dodano cukry
Polityka publiczna i rzecznictwo
Zrównoważony rozwój obiektu
Plan działania dotyczący kakao i lasów
Materiały włókniste i papierowe
Oświadczenie dotyczące działania na rzecz klimatu
Polityka zapobiegania wylesianiu
Polityka dotycząca ochrony zasobów wodnych
Oświadczenie dotyczące praw człowieka
Oświadczenie dotyczące wysokości dochodu
Polityka dotycząca Praw Człowieka
Zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji