Heading
Nasze polityki
Budowanie lepszego świata
Description

Każdy dzień przynosi szansę na podjęcie działania, dzięki któremu tworzymy  lepszy świat. Ponieważ nasze polityki i dobre praktyki pomagają kształtować przyszłość, ściśle przestrzegamy ich w naszej codziennej pracy.  

Dzięki naszym transparentnym politykom i dobrym praktykom, konsumenci mogą mieć pewność, że za naszymi produktami i usługami stoi nie tylko serce, ale i zasady. Świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj.

Polityka Środowiskowa Mars Polska
Kakao i lasy
Kodeks marketingowy
Kodeks postępowania dla dostawców
Kryteria dotyczące wartości odżywczych w żywności
Oświadczenia dotyczące dodatków i składników odżywczych
Oświadczenie dotyczące działania na rzecz klimatu
Oświadczenie dotyczące gospodarki rolnej
Oświadczenie dotyczące praw człowieka
Oświadczenie dotyczące wysokości dochodu
Polityka dotycząca badań biomedycznych i klinicznych
Polityka dotycząca badań na zwierzętach
Polityka dotycząca badań naukowych
Polityka dotycząca GMO
Polityka dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności
Polityka dotycząca ochrony środowiska w zakładach
Polityka dotycząca ochrony zasobów wodnych
Polityka dotycząca oleju palmowego
Polityka dotycząca pozyskiwania materiałów celulozowych i papierowych oraz wylesiania
Polityka dotycząca pozyskiwania soi i wylesiania
Polityka dotycząca pozyskiwania surowców i wylesiania
Polityka dotycząca Praw Człowieka
Polityka dotycząca przetwarzania danych
Polityka dotycząca spraw publicznych i zwiększania świadomości
Polityka dotycząca sztucznych barwników
Polityka zapobiegania wylesianiu
Prawa człowieka w łańcuchu dostaw rybołówstwa w Tajlandii
Zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji
Zobowiązanie dotyczące chłodnictwa
Zobowiązanie dotyczące cukrów dodanych