Heading
Nasze polityki
Budowanie lepszego świata

Każdy dzień przynosi szansę na podjęcie działania, dzięki któremu tworzymy  lepszy świat. Ponieważ nasze polityki i dobre praktyki pomagają kształtować przyszłość, ściśle przestrzegamy ich w naszej codziennej pracy.  

Dzięki naszym transparentnym politykom i dobrym praktykom, konsumenci mogą mieć pewność, że za naszymi produktami i usługami stoi nie tylko serce, ale i zasady. Świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj.

Fortyfikacje i oświadczenia żywieniowe
Badania biomedyczne i kliniczne z udziałem ludzi
Badania naukowe i zaangażowanie
Chłodzenie
Dobrostan zwierząt hodowlanych
Dodano cukry
Edytowanie genów
Jajka bezklatkowe
Kodeks marketingowy
Kodeks postępowania dla dostawców
Kryteria żywienia żywności
Materiały włókniste i papierowe
Odpowiedzialne pozyskiwanie
Olej palmowy
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO)
Oświadczenie dotyczące działania na rzecz klimatu
Oświadczenie dotyczące praw człowieka
Oświadczenie dotyczące wysokości dochodu
Plan działania dotyczący kakao i lasów
Plan działania na rzecz ochrony dzieci
Polityka dotycząca badań na zwierzętach
Polityka dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności
Polityka dotycząca ochrony zasobów wodnych
Polityka dotycząca Praw Człowieka
Polityka dotycząca przetwarzania danych
Polityka publiczna i rzecznictwo
Polityka zapobiegania wylesianiu
Prawa człowieka w łańcuchu dostaw rybołówstwa w Tajlandii
Przegląd akcji wylesiania
Sztuczne kolory
Ustawa o współczesnym niewolnictwie
Zagospodarowanie terenu
Zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji
Zrównoważony rozwój obiektu