Eyebrow
Mars
Heading
5 lat działalności Centrum badawczego Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności

W tym roku mija 5. rocznica powstania Centrum badawczego Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności, jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-szkoleniowych na świecie. Centrum z siedzibą w Pekinie, zostało zaprojektowane z myślą o sprostaniu najbardziej kluczowym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem żywności. Jest to ośrodek badawczo-szkoleniowy, który ma na celu wykorzystanie potencjału międzynarodowej współpracy z siecią globalnych partnerów i doświadczeń wynikających z działalności Mars na całym świecie.

Mars, jako globalny producent żywności, podejmuje zobowiązanie mierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem żywności, przed którymi stają globalne łańcuchy dostaw żywności. Bezpieczeństwo żywności jest kluczowe na każdym etapie łańcucha dostaw, od pola do stołu. Firma inwestuje w globalne badania, poszerzając wiedzę w obszarach krytycznych wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności; określa na nowo, gdzie i w jaki sposób pozyskuje się surowce, a także wprowadza innowacje, które będą prowadzić do pozytywnych zmian dla ludzi i planety.

„W wyniku połączenia różnych czynników, w tym globalnego ocieplenia, zwiększonej globalizacji handlu, a także zmian w praktykach rolniczych i produkcji żywności, stale pojawiają się nowe wyzwania dla bezpieczeństwa żywności, jak na przykład te związane z np. epidemią. Uważamy, że każdemu przysługuje prawo do bezpiecznej żywności i naszym obowiązkiem jest również dzielenie się naszą wiedzą, doświadczeniem i narzędziami umożliwiającymi wszystkim dostęp do bezpiecznej żywności.” – mówi David Crean, Generalny Dyrektor Naukowy i Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju firmy Mars.

Ambitne cele ośrodka

Centrum badawczo-szkoleniowe Mars, wyznaczyło sobie ambitne cele w zakresie trzech krytycznych obszarów bezpieczeństwa żywności:   

  1. Zarządzanie ryzykiem powstawania mikotoksyn: rozwijanie nowatorskiej współpracy i przełomowych strategii zarządzania mających na celu zwalczanie występowania mikotoksyn; począwszy od aflatoksyn – ze względu na poważne zagrożenie jakie stanowią dla zdrowia, szczególnie w krajach rozwijających się.

  2. Zarządzanie ryzykiem mikrobiologicznym: promowanie badań i współpracy w kierunku szybszego wykrywania, identyfikacji i docelowo stosowania podejścia opartego na przewidywaniu.       

  3. Integralność żywności: opracowywanie narzędzi i zdolności radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi integralności żywności w całym przemyśle spożywczym i globalnym łańcuchu dostaw żywności. W celu zachowania prawidłowej jakości żywności i zapobiegania nadużyć z nią związanych.   

Każdy z tych obszarów pokrywa się z perspektywą konsumentów, wskazaną w nowym badaniu1 przeprowadzonym na zlecenie Centrum badawczego Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności, które objęło ponad 1 750 osób w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chinach. 60 procent respondentów ma obawy związane z ochroną żywności przed toksynami i bakteriami, a 58 procent wyraziło zaniepokojenie dotyczące zapobiegania nadużyciom w odniesieniu do żywności.

Ponadto ponad połowa respondentów (52 procent) uważa, że ​​bezpieczeństwo żywności znajduje się wśród pierwszych trzech wyzwań na świecie, a 77 procent uważa, że ​​jest to jeden z 10 najważniejszych problemów na świecie. Problem zagrożenia związanego z brakiem żywności nasilił się w związku z wirusem COVID-19. 73 procent respondentów uważa, że ​​koronawirus wpłynie na dynamikę globalnego łańcucha dostaw, a z kolei 71 procent sądzi, że ​​będzie miał wpływ na globalny dostęp do żywności.  Konsumenci równie intensywnie martwią się o bezpieczeństwo żywności, co o zmiany klimatyczne (39 procent) i zanieczyszczenie (38 procent). 

Respondenci ankiety podkreślili również, że w odniesieniu do organizacji rządowych i prywatnych, takich jak Centrum badawcze Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności, ważne jest, aby nadal koncentrowały się one na zapobieganiu problemom z bezpieczeństwem żywności (85 procent), inwestowały w programy wczesnego wykrywania (84 procent) i zarządzały globalnym bezpieczeństwem żywności (80 procent). 

Mars w dalszym ciągu podnosi poprzeczkę w zakresie bezpieczeństwa żywności

W ciągu ostatnich 5 lat:

·    Centrum badawczo-szkoleniowe Mars podjęło ponad 25 globalnych partnerstw  

·    Przyjęło ponad 1400 międzynarodowych gości z organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, przemysłowych i rządowych

·    Zorganizowało ponad 20 szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa żywności dla ponad 200 uczestników

Inwestowanie w długoterminową przyszłość jest ważne nie tylko dla firmy, ale także dla konsumentów. Z tego względu Centrum badawcze Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności będzie w dalszym ciągu inwestować, prowadzić badania i opracowywać rozwiązania naukowe oraz technologiczne, aby pomóc sprostać najpilniejszym wyzwaniom stojącym przed globalnym łańcuchem dostaw żywności, wzmacniając sieci swoich fabryk i budując możliwości laboratoryjne w nadchodzących latach. 


KRC Research, firma zajmująca się badaniami opinii publicznej, przeprowadziła na zlecenie Mars badanie dotyczące bezpieczeństwa żywności i zaopatrzenia w żywność, wykorzystując do tego celu ankietę internetową obejmującą n = 1754 dorosłych w wieku od 18 do 65 lat. Respondenci obejmują łącznie n = 502 Stany Zjednoczone; n = 502 Wielka Brytania; n = 750 Chiny. Badanie odbyło się w dniach 11-20 września 2020 r.

Call To Action