Heading
Mars, Incorporated startuje z nową inicjatywą na rzecz klimatu

Przedstawiciele Mars, Inc. wspólnie z agencją doradczą Guidehouse ogłosili w kwietniu utworzenie nowej inicjatywy Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT) – Dostawcy dla dobra klimatu. Celem tego działania jest zmobilizowanie dostawców do podjęcia działań na rzecz klimatu. Partnerstwo to promuje prośrodowiskowe zachowania w całej branży poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy, zasobów i narzędzi potrzebnych do opracowania własnych planów zmniejszenia wpływu działań na środowisko naturalne.


W pierwszym roku inicjatywa skoncentruje się na uświadamianiu dostawców, jakie działania powinni podjąć, by ich firmy zredukowały poziomy wytwarzanych gazów cieplarnianych. Dostawcy poznają podstawy obliczania własnych śladów GHG (gazy cieplarniane) i naukowe zasady ustalania własnych celów. Mars, Incorporated jest partnerem-założycielem inicjatywy Supplier LoCT (Dostawcy dla dobra klimatu), do którego przyłączyły się również  PepsiCo i McCormick, angażując też swoich dostawców.


Mars poczynił już znaczące postępy w redukcji emisji wynikających z prowadzonej działalności operacyjnej - głównie poprzez przejście na odnawialne źródła energii, które obecnie odpowiadają za 54% globalnego zużycia energii elektrycznej całej organizacji. Firma jest na najlepszej drodze do wcześniejszego osiągnięcia celu pośredniego na rok 2025. W ciągu najbliższych trzech lat zredukuje ponad 42% emisji ze swojej działalności bezpośredniej (w porównaniu z poziomem bazowym z 2015), co pozwoli na osiągnięcie zerowej emisji netto z działalności bezpośredniej do roku 2040.


Świat stara się odbudować po pandemii, a zarazem będzie to krytyczny rok w trajektorii zmian klimatycznych. Nigdy nie było bardziej istotne dla globalnych firm i ich dostawców, aby połączyć siły i chronić zdrowie naszej planety oraz globalnych społeczności z myślą o przyszłych pokoleniach – podkreślił Barry Parkin, Chief Procurement & Sustainability Officer w Mars, Incorporated


Mars poczynił znaczące postępy w redukcji emisji z działalności bezpośredniej. Nasz cel na rok 2025 osiągniemy znacznie wcześniej niż zakładaliśmy. Jednak ze względu na to, że rozszerzony łańcuch dostaw odpowiada za ponad 94 procent naszych emisji, musimy też działać razem z naszymi dostawcami. Tylko taki szeroki front pozwoli dokonać przekształceń na wielką skalę i złagodzić wpływ na zmiany klimatyczne. Mamy nadzieję, że tworząc to partnerstwo i aktywnie angażując naszych dostawców w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, uda nam się osiągnąć naprawdę znaczący efekt w globalnej skali – dodaje Barry Parkin.


Podjęte działania to część inicjatywy biznesowej #PledgeforPlanet rozpoczętej w 2019 roku, która zachęcała dostawców by przyłączyli się do firmy Mars w ustalaniu celów klimatycznych zgodnie z inicjatywą Science Based Targets Initiative, do członkostwa w grupie RE100 i zobowiązania się do wdrożenia systemów wykorzystania źródeł energii odnawialnej w swoich centrach operacyjnych. Mars koncentruje się na zaangażowaniu swoich największych 200 dostawców, co pozwoli na maksymalizację pozytywnych efektów i katalizację zmian w szerszym łańcuchu dostaw. Do tej pory 23 głównych dostawców wyznaczyło sobie cele oparte na badaniach naukowych bądź dołączyło do RE100. Dzięki sile przekonywania Mars, kolejnych 30 dostawców zobowiązało się do wyznaczenia swych własnych celów klimatycznych lub przystąpienia do programu Supplier LoCT (Dostawcy dla dobra klimatu).


Poprzez aktywne angażowanie dostawców w działania na rzecz środowiska Mars zamierza przyspieszyć postęp w realizacji swojego zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości o 27% do 2025 roku i o 67% do 2050 roku.


Więcej szczegółów na temat planu Mars Sustainable in a Generation i działań na rzecz klimatu opublikowano na stronie https://www.mars.com/sustainability-plan.


 

Eyebrow