Heading
Mars Polska w gronie Najlepszych Polskich Pracodawców według miesięcznika Forbes

01.04.2021Pod koniec marca br. magazyn Forbes opublikował wyniki pierwszej edycji rankingu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców. Pośród nich znalazł się Mars Polska.

W zestawieniu Poland’s Best Employers 2021  Mars Polska znalazł się w  kategorii „Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych”. Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców sporządzona została na podstawie kwestionariusza, dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Ankietę wypełniło łącznie ponad 10 tysięcy pracowników, którzy wydali blisko 160 tysięcy rekomendacji! Badanie trwało od września do października 2020 roku, a jego podstawą była lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.

Aby zidentyfikować kluczowe czynniki, które wpływają na sukces firm, respondenci zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat kilkudziesięciu stwierdzeń opisujących działalność pracodawcy w siedmiu głównych obszarach: 1) wizerunek i wzrost, 2) rozwój i perspektywy, 3) relacje między pracownikami i zarządzanie, 4) płaca, 5) warunki pracy i sprzęt, 6) zrównoważony rozwój, 7) obciążenie pracą.

Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców ma być wskazówką dla tych, którzy szukają pracy w konkretnych branżach albo dla menedżerów, którzy chcą porównać, jak wprowadzone w firmie rozwiązania mają się do zadowolenia pracownika, szczególnie na tle konkurencji.

Location