Heading
Mars Polska w rankingu Poland's Best Employers

 

Firma Mars Polska znalazła się w gronie 300 najlepszych pracodawców w Polsce w rankingu ,,Poland's Best Employers 2022” miesięcznika Forbes, zyskując tytuł ,,Najlepszego Pracodawcy w Polsce”. W jednej z 24 branż – w kategorii „Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych” zajęła 18. miejsce.


Magazyn Forbes, wraz ze znaną firmą badawczą Statista, już po raz drugi przeprowadził niezależne badanie ,,Poland's Best Employers 2022”, którego celem było wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce. Jego podstawą była lista ok. 1.800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników. Respondenci oceniali firmy na podstawie anonimowego kwestionariusza, dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Zebrano ponad 170 000 indywidualnych ocen pracodawców. Badanie trwało od września do października 2021 r. W ten sposób wyłoniono 300 firm, których wybitne osiągnięcia w zakresie HR uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy. Laureatów rankingu, podzielonych na 24 branże, zaprezentowano pod koniec kwietnia na łamach czasopisma.


Trzysta podmiotów, które znalazły się na ostatecznej liście, to absolutna czołówka, najlepsi z najlepszych. To firmy, które należy – wręcz trzeba – podglądać i naśladować rozwiązania dobre dla pracowników i tak przez nich oceniane” – podsumował Paweł Zielewski, Redaktor naczelny miesięcznika "Forbes".


Podstawą przyznania wyróżnienia były następujące kryteria oceny:
•    Rekomendacja bezpośrednia, czyli gotowość pracowników do polecania swojego pracodawcy.
•    Rekomendacja pośrednia, czyli gotowość pracowników do polecenia innych pracodawców z branży, w której aktualnie są oni zatrudnieni.


Ponadto pracownicy ocenili swoich pracodawców w kwestiach takich jak m.in. wynagrodzenie, czas pracy, możliwości awansu i rozwoju, warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej.

Firma Mars Polska, na ok. 1800 przebadanych firm, zajęła 190 miejsce w ogólnym rankingu, oraz 18 miejsce w kategorii ,,Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych”.


Jesteśmy dumni, że firma Mars Polska została uznana za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce. To bardzo ważne dla nas wyróżnienie, bo przyznawane jest w oparciu o opinie pracowników. Stąd wielka radość, że nasze działania oraz starania w obszarze employer brandingowym są zauważane i przez nich doceniane. Istotną częścią realizacji tej polityki jest tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy, dzięki której wszyscy czują się szanowani, mają możliwość rozwoju i pełnej realizacji swojego potencjału zawodowego. Dziękujemy wszystkim naszym Współpracownikom za tak pozytywne oceny” – mówi Karolina Białobrzewska, Dyrektor ds. HR w Mars Polska


To ludzie tworzą firmę, dlatego w Mars to Oni są najważniejsi. Firma stawia bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich Współpracowników na pierwszym miejscu, dlatego osoby zatrudnione otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza różnych benefitów finansowanych i pozafinansowych. Nieocenionym walorem pracy w Mars jest także unikalna kultura organizacyjna oparta na Pięciu Zasadach Mars oraz równości i otwartości. W efekcie wiele osób jest związanych z firmą od 30 lat, od momentu pojawienia się Mars w Polsce.  

Więcej informacji o rankingu znajduje się na stronie Forbes.
 

Garden of Words - biuro prasowe Mars Polska
Maja Głuśniewska
+48 512 352 187
[email protected]
 

Eyebrow