Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Mars Wrigley wspiera lokalne społeczności poprzez realizację strategii "Kakao dla pokoleń"

Mars Wrigley od wielu lat inwestuje w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Czyni to również w ramach globalnych celów dot. zrównoważonego rozwoju. Działania te realizowane są m.in. poprzez strategię „Kakao dla pokoleń”, która kieruje długofalową pomoc dla rolników. W sposób szczególny wspiera też kobiety z łańcucha dostaw kakao.


Jednym z głównych obszarów wprowadzonego w 2017 r. „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu” jest filar „Prosperujący ludzie”. Jego celem jest znacząca poprawa życia miliona ludzi w całym łańcuchu wartości Mars i zapewnienie im możliwości rozwoju. Istotnym elementem Planu są także kwestie dot. środowiska i dobrostanu planety. 
Z perspektywy Mars Wrigley jest to m.in. troska o kluczowe dla segmentu surowce, w tym kakao. Produkcja tego składnika angażuje wiele lokalnych społeczności. Dlatego jednym z obszarów realizacji strategii „Kakao dla pokoleń” są inicjatywy kierowane do rolników i kobiet ze społeczności uprawiających kakao.

 

Poprawa dochodów rolników


Wzrost dochodów rolników z łańcucha dostaw kakao jest realizowany m.in. poprzez współpracę z jednostkami certyfikującymi w celu usprawniania weryfikacji  wypłat (tak, aby rolnicy otrzymywali większy udział w zysku). Ponadto prowadzenie przez rolników gospodarstw zgodnie  z dobrymi praktykami rolniczymi (Good Agricultural Practices, GAP), daje im możliwość otrzymania dodatkowej premii. Mars Wrigley zapewnia też szkolenia i indywidualne treningi. Dotyczą one m.in doradztwa w zakresie regeneracji drzew kakaowych w celu zwiększenia ich produktywności, a co za tym idzie także zysku. W 2019 r. ponad 155 tys. rolników uczestniczyło w takich szkoleniach, a ponad 85 tys. w indywidualnych treningach. Ponadto, Mars Wrigley dostarczył  rolnikom blisko 2,5 mln sadzonek kakaowca
Mars był również pierwszym dużym producentem, który publicznie wsparł inicjatywę „Living Income Differential” (LID). Została ona przyjęta w 2019 r. przez rządy Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany  (krajów, z których pochodzi 65% światowych upraw kakao), aby podnieść ceny, jakie rolnicy otrzymują za swoje plony. Mars wezwał także swoich bezpośrednich dostawców do poparcia tej inicjatywy.


Działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet


Mars Wrigley wspiera też kobiety z łańcucha dostaw kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie w ramach współpracy z międzynarodową organizacją CARE  i programu „Village Savings and Loans Association” (VSLA). W tych krajach, do 2019 r., program VSLA objął ponad 12 tys. osób (80% uczestników stanowiły kobiety). Działania te skupiają się m.in. na zapewnianiu kobietom dostępu do lokalnych instytucji finansowych, organizowaniu dla nich szkoleń z zakresu finansów w celu dywersyfikacji ich dochodów. Dzięki temu kobiety mogą rozwijać kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, a także zwiększać swoje oszczędności  i bezpieczeństwo ekonomiczne. W ramach programu prowadzone są także działania na rzecz równości płci na poziomie jednostki, gospodarstwa domowego i społeczności (włączając w to m.in. kształcenie umiejętności pisania i czytania). 
Inwestycja Mars Wrigley w wysokości 10 mln dolarów ma dać możliwości do dalszego rozwoju programu. Jego celem do 2025 r. jest dotarcie do kolejnych ok. 50 000 osób zaangażowanych w produkcję kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. 

Więcej informacji o realizacji działań w ramach strategii „Kakao dla pokoleń” w najnowszym raporcie (w języku angielskim) TUTAJ
 

Call To Action