Heading
Nasza podróż do bardziej zrównoważonego pozyskiwania ryb


Jako biznes zajmujący się opieką nad zwierzętami, mamy obowiązek wspierania pozytywnych zmian na rzecz ludzi, zwierząt i naszej planety. By realizować ten cel, weryfikujemy to, w jaki sposób i gdzie kupujemy nasze surowce. Chociaż składniki rybne stanowią ilościowo niewielką część receptur w naszych karmach dla zwierząt, to podjęliśmy wyzwanie „Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”, którego jednym z elementów jest pomoc w rozwijaniu zrównoważonego rybołówstwa.


Aby to osiągnąć, ponad dziesięć lat temu Mars Petcare nawiązał współpracę z World Wildlife Fund w celu dokonania analiz, stworzenia innowacji oraz skalowania projektów na rzecz bardziej zrównoważonego pozyskiwania ryb. W 2010 roku Mars Petcare przyjął cel pozyskiwania 100% ryb tylko ze zrównoważonych źródeł, zgodnie z naszymi wytycznymi. Postępy w realizacji tego celu zostały przedstawione w nowym wspólnym raporcie WWF i Mars Petcare. Obecnie ze zrównoważonych źródeł pochodzi 81% ryb, z których korzystamy, a my przedłużamy naszą współpracę z WWF do 2025 roku, aby kontynuować tę podróż.


W nadchodzących latach będziemy także kontynuować współpracę w zakresie zrównoważonych praktyk kupowania ryb z organizacjami certyfikującymi i wyznaczającymi standardy oraz ekspertami ds. ryb w Marine Stewardship Council, Monterey Bay Aquarium Seafood Watch oraz Aquaculture Stewardship Council, a także będziemy współpracować z firmami i rządami, aby w całej branży wprowadzać zmiany pomagające chronić ekosystemy i promować odpowiedzialne praktyki.


Naszym celem jest również ograniczenie konkurencyjnych działań  w łańcuchu dostaw żywności dla ludzi – poprzez stosowanie w naszych produktach mniejszej liczby całych ryb, rezygnację z zagrożonych gatunków ryb oraz działania na rzecz poszanowania praw człowieka w łańcuchu dostaw.


Jesteśmy zachwyceni, że możemy kontynuować nasze dziesięcioletnie partnerstwo z Mars Petcare, ponieważ są oni liderem w branży, który pracuje nad zapewnieniem bardziej zrównoważonego pozyskiwania ryb i owoców morza w swoich globalnych działaniach – mówi Caroline Tippett, starszy dyrektor ds. rynków owoców morza w World Wildlife Fund. 


Mars Petcare pozyskuje ryby, ponieważ produkujemy zdrową, pożywną i wysokiej jakości karmę dla zwierząt domowych, a składniki pochodzące z morza stanowią ilościowo niewielki element, ale o bardzo istotnej ej roli w naszych recepturach. Ten wysiłek jest kluczową częścią szerszych działań podejmowanych wraz ze strategicznymi dostawcami surowców do karmy dla zwierząt na całym świecie, którzy realizują własne cele zrównoważonego rozwoju, i z którymi wspólnie podejmujemy działania na rzecz poprawy wpływu naszych łańcuchów dostaw na środowisko naturalne i społeczeństwo – stwierdził Andy Parton, Globalny Wiceprezes ds. Zakupów w Mars Petcare. 


Jako firma rodzinna kierująca się swoją misją, skupiamy się na prowadzeniu działalności w sposób, który zaspokaja potrzeby żywieniowe zwierząt domowych, a także buduje lepszy, bardziej zrównoważony świat – dodał.


Kontynuując nasze prace w kierunku w pełni zrównoważonych dostaw ryb, będziemy prowadzić regularną ocenę źródeł zaopatrzenia, rodzajów stosowanych ryb, a także praktyk istniejących w całym naszym łańcuchu dostaw, tak aby nasze produkty zawierały odpowiednie składniki odżywcze dla zwierząt, a jednocześnie były korzystniejsze dla oceanów.


Przeczytaj więcej o naszych postępach w realizacji celu zrównoważonego pozyskiwania ryb.
 

Eyebrow