Eyebrow
Grant Reid, CEO / Biuro Prezydenta, Mars, Incorporated
Heading
Przyśpieszamy, ponieważ społeczeństwo liczy na nas
Subheading
Podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Grant Reid, CEO / Office of The President, Mars, Incorporated

 Wspólne działania i współpraca partnerska pomiędzy firmami, rządami i organizacjami pozarządowymi są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Społeczeństwo liczy, że to liderzy podejmą działania w związku z poważnymi problemami, przed którymi stoi globalna społeczność – między innymi zmianami klimatycznymi, ubóstwem, otyłością, deficytem wody i dewastacją ekosystemów. 
 
Kiedy w 2017 r. ogłosiliśmy Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu, zobowiązaliśmy się do zebrania 1 mld USD, aby móc szybciej zrealizować ambitne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nasz plan zakłada, że będziemy dążyć do  realizacji tych celów i zdefiniujemy innowacyjne sposoby prowadzenia działalności biznesowej. Dzięki temu następne pokolenia będą miały przed sobą lepszą przyszłość.

Jak wskazuje nazwa planu, są to działania długofalowe, a realizacja postawionych przed nami celów nie będzie łatwa. Mimo to nic nas nie powstrzyma przed dotrzymaniem naszego zobowiązania do podjęcia działań i transparentnego informowania o postępach. Podstawą tego planu jest zmiana podejścia do prowadzenia naszej działalności i objęcie działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju także globalnych łańcuchów dostaw, które są silnikiem każdego biznesu. 
 

Według nas ten "silnik" jest zepsuty. Globalne łańcuchy dostaw nie zapewniają godnego życia wszystkim. Wiele społeczności doświadcza łamania podstawowych praw człowieka. Chociaż wiele firm – tak jak Mars – od lat dokłada starań, aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, obecny poziom postępu jest niewystarczający. Musimy na nowo prześledzić, w jaki sposób pozyskuje się surowce, bo tylko tak będziemy mogli chronić zasoby naturalne i zapewnić dobrobyt przyszłym pokoleniom rolników. 

Odpowiedzialne i zrównoważone pozyskiwanie surowców jest kluczowe dla realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Właśnie w tym obszarze jesteśmy w stanie przyczynić się do największych zmian na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego. Z tego względu Barry Parkin, Chief Sustainability Officer, otrzymał szersze uprawnienia – obejmują one nadzór zarówno nad zakupami, jak i zrównoważonym rozwojem. Połączenie tych dwóch obszarów pozwala nam umieścić zrównoważony rozwój w centrum działalności firmy, którą jest zakup surowców do wytwarzania naszych produktów.  

Po dogłębnej ocenie naszego śladu środowiskowego w łańcuchu dostaw nadaliśmy priorytet pracom nad 10 surowcami. Są to: ryby, wołowina, soja, olej palmowy, materiały celulozowe i papierowe, kakao, mięta, nabiał i trzcina cukrowa.

Przez ostatni rok opracowywaliśmy nowe strategie zaopatrzenia dla każdego z nich. W tym modelu usuwamy bariery pomiędzy nami a rolnikami i spółdzielniami rolniczymi. Budujemy też długoterminowe relacje z dostawcami w oparciu o wysokiej jakości składniki, które zostały pozyskane w sposób zrównoważony i generują dobrą wartość dla całego łańcucha dostaw. 

Dobrym przykładem są pierwsze działania dotyczące ryżu basmati. Wcielając w życie nowy model zakupów, nawiązaliśmy współpracę z ponad 600 rolnikami i organizacjami rolniczymi. W rezultacie odnotowaliśmy 30-procentowy spadek zużycia wody, 30-procentowy wzrost przychodów rolników oraz 30-procentowy spadek kosztów po stronie naszej firmy. Połowę tych oszczędności ponownie inwestujemy w prace w terenie, m.in. na rzecz budowania dobrych praktyk rolniczych. Jest to dokładnie taki rodzaj „wzajemnych korzyści”, do jakiego dążymy. Jesteśmy przekonani, że właśnie nimi zaowocują nowe strategie zakupów. 

Inny przykład to współpraca z Funduszem Rodzinnych Gospodarstw Rolnych, który założyliśmy w 2015 roku z Danone i innymi firmami. Fundusz inwestuje 120 mln euro w projekty dotyczące zrównoważonego rolnictwa, które przyczyniają się do zwiększenia dochodów 200 000 drobnych rolników, jednocześnie zajmując się bezpieczeństwem żywności i odbudową wrażliwych ekosystemów. 

Na przykład w ubiegłym roku współpracowaliśmy z rolnikami zajmującymi się uprawą wanilii na Madagaskarze. W rezultacie dochody rolników powinny się zwiększyć, a dzięki naszym długoterminowym zobowiązaniom do zakupu wanilii oni sami powinni chętniej stosować praktyki zrównoważonych upraw.   

W pierwszym roku Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu odnotowaliśmy szybki postęp w takich obszarach, jak energia odnawialna w działalności operacyjnej. Zebraliśmy też ważne dane, na podstawie których możemy udoskonalać łańcuchy dostaw. 

Wiemy, że potrzeba czasu, aby osiągnąć namacalne rezultaty w zakresie naszych zobowiązań, ale nie możemy z tego powodu spowalniać naszych działań w kierunku ważnych zmian. Z dumą dołączamy do uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Tygodnia Klimatycznego w Nowym Jorku. Zobowiązujemy się do przekształcenia sposobu prowadzenia naszej działalności biznesowej, by miała jak najbardziej pozytywny wpływ na życie przyszłych pokoleń.

#GenerationForChange 

Plik Video
Mars – więcej informacji