191 000 zł od Fundacji Mars Wrigley dla dwóch polskich organizacji pomagających w czasie pandemii

Są organizacje, które istnieją, by pomagać innym, ale zdarza się, że one same potrzebują wsparcia. W związku z pandemią COVID-19 coraz więcej osób potrzebuje pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża czy Federacji Polskich Banków Żywności. Dlatego Mars Wrigley Foundation przekazała tym organizacjom granty w łącznej wysokości ok. 191 tysięcy złotych, które mają ułatwić im funkcjonowanie w tak trudnym i wyjątkowym czasie. 

Grant dla Federacji Polskich Banków Żywności

Banki Żywności to jedna z największych organizacji charytatywnych w Polsce, która działa już od  1993 r. Rocznie z pomocy organizacji korzysta ponad 1,6 mln osób. 31 Banków Żywności każdego dnia odbiera niesprzedaną, dobrą jakościowo żywność z sieci handlowych oraz od producentów i przy współpracy z ponad 3 tys. organizacji społecznych przekazuje ją do najbardziej potrzebujących.

Z Marsem współpracujemy już od dłuższego czasu, ale w czasie pandemii był to jeden  z bardziej aktywnych darczyńców. Tylko w kwietniu i maju otrzymaliśmy ok. 51 ton żywności. Teraz dodatkowo Fundacja przyznała nam finansowe wsparcie w wysokości 115 000 zł. Przekazane środki finansowe są nam teraz potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, bo epidemia koronawirusa diametralnie zmieniła funkcjonowanie Banków Żywności. Odbieramy żywność z większej liczby sklepów niż przed epidemią, przez co znacząco wzrosły koszty pozyskania żywności i ich transportu, również do osób szczególnie zagrożonych - np. seniorów lub przebywających w domowej izolacji na kwarantannie. Jesteśmy wdzięczni Mars Wrigley Foundation za wrażliwość na potrzeby ludzi, których obecna sytuacja dotknęła najbardziej - komentuje przyznanie grantu Wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności, Dorota Jezierska.

Dzięki darowiźnie Fundacji Mars Wrigley Banki Żywności będą mogły pozyskać i skoordynować ok. 100 000 kg darowizn żywności i dostarczyć je do ok. 800 organizacji w całym kraju.


Grant dla Polskiego Czerwonego Krzyża


Początki działalności Polskiego Czerwonego Krzyża sięgają 1919 r. Jednym z głównych zadań PCK jest reagowanie i działanie w nagłych wypadkach, czyli podczas klęsk żywiołowych i katastrof. W ramach walki z pandemią koronawirusa PCK przygotowuje niezbędny sprzęt, który pozwoli na przygotowanie miejsc tymczasowego pobytu, w których będą mogły przebywać osoby na kwarantannie lub osoby z koronawirusem, ale w lepszej kondycji zdrowotnej. Do przygotowania takiego miejsca potrzebne są m.in. namioty, łóżka polowe, śpiwory, pościel jednorazowa oraz całe zaplecze sanitarne. Każde z nich obsługiwane będzie przez wyspecjalizowane Grupy Ratownictwa PCK, a w jednym miejscu tymczasowego pobytu będzie mogło przebywać do 192 osób. Środki z grantu Fundacji Mars Wrigley w wysokości 76 066 zł zostaną wykorzystane na zakup sprzętu do miejsca tymczasowego pobytu w Lublinie.

Główną misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom. Robienie tego bez pomocy darczyńców nie byłoby możliwe. Każdy z nich dokłada cegiełkę do budowania lepszego życia najbardziej potrzebujących. Tę cegiełkę dołożyła też firma Mars, za co wyrażamy ogromną wdzięczność. Wsparcie Fundacji Mars Wrigley pozwoliło nam rozszerzyć wspólne działania. Na co dzień edukujemy najmłodszych w szkołach, a w czasie pandemii, dzięki grantowi, możemy pomóc chorym w tym trudnym czasie. mówi Małgorzata Szukała, Kierownik działu promocji i pozyskiwania dochodów w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zobowiązanie Fundacji Mars Wrigley


W trakcie kryzysu związanego z COVID-19 Fundacji Mars Wrigley zobowiązała się przekazać globalnie łączną sumę 3 milionów dolarów na niwelowanie skutków pandemii, także tych ekonomicznych, w krajach, gdzie funkcjonują fabryki i biura Mars Wrigley, gdzie mieszkają nasi Współpracownicy i ich lokalne społeczności. Jesteśmy dumni, że dwa granty z tej puli otrzymały polskie organizacje, z którymi współpracujemy od lat. Niestety, skutki pandemii odbiły piętno na nas wszystkich i coraz trudniej jest funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. - mówi Beata Rożek, Dyrektor ds. Korporacyjnych Mars PolskaSkupienie na potrzebach drugiego człowieka w tak wyjątkowym czasie zasługuje na jeszcze większe uznanie i wsparcie.
 

Fundacja Mars Wrigley to założona w 1987 roku fundacja korporacyjna, która współpracuje z organizacjami na całym świecie, by pomagać w rozwoju lokalnych społeczności. – Czujemy się związani z lokalnymi społecznościami, w których żyjemy i pracujemy, szczególnie w tak bezprecedensowych czasach i reagujemy na pilne potrzeby wynikające z pandemii COVID-19. Fundacja Mars Wrigley jest ogromnie wdzięczna za nieustanną pracę naszych organizacji partnerskich, które wspierają tak wielu ludzi podczas tego kryzysumówi Anne Vela-Wagner, Dyrektor Generalna Fundacji Mars Wrigley. 

W przekazaniu grantu wzięła udział Amerykańska Fundacja King Baudouin Foundation United States. Fundacja wspiera działalność charytatywną, będąc pośrednikiem między amerykańskimi darczyńcami a zagranicznymi organizacjami non-profit. 

Mars Polska
Monika Piekarska, Kierownik ds. Korporacyjnych
Mars Polska
Beata Rożek
Garden of Words - biuro prasowe Mars Polska
Maja Głuśniewska
Asset Download Press Release