Mars ogłasza dotychczasowe efekty i plan działania na rzecz łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania
 • Mars informuje o zamiarze utworzenia do 2025 r. globalnego łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania.
 • Mars ujawnia dostawców kakao, kraje pochodzenia oraz postępy w zakresie ustalania pochodzenia.
 • Mars zobowiązuje się do współpracy wyłącznie z dostawcami kakao, których działalność jest zgodna z Planem Kakao dla Pokoleń.
 • Mars udostępnia szczegółowy plan działania dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, gdzie znajduje się ponad 65% światowych upraw kakao, oraz harmonogram dla Indonezji, Brazylii, Kamerunu i Ekwadoru.

CHICAGO (21 marca 2019 r.) — Mars Wrigley, producent czekolady z ponad 100-letnią historią i jeden z największych kupców kakao, upamiętnia dzisiejsze obchody Międzynarodowego Dnia Lasów poprzez podjęcie nowych zobowiązań w zakresie ochrony lasów. We wrześniu 2018 r. Mars ogłosił nową strategię Kakao dla Pokoleń, której celem jest przejście do 2025 roku na łańcuchy dostaw kakao pochodzącego z upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. 

John Ament, Global Cocoa Vice President w Mars Wrigley, mówi: „Plan Kakao dla pokoleń odzwierciedla strategię zrównoważonego rozwoju, której istotą jest ochrona ludzi i planety. Dzisiejsze oświadczenie dotyczy ważnego osiągnięcia: prześledziliśmy już jedną czwartą naszego globalnego łańcucha dostaw. Aby zrealizować zamiar utworzenia do 2025 r. globalnego łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania, w pełni ustalimy pochodzenie wszystkich dostaw kakao i będziemy współpracować tylko z tymi partnerami w łańcuchu dostaw, którzy mogą spełnić nasze wymagania dotyczące pozyskiwania kakao w sposób odpowiedzialny. Jesteśmy dumni, że możemy informować o działaniach mających na celu zachowanie i ochronę lasów w przyszłości, ponieważ świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj”.

Janet Ranganathan, Vice President, Science & Research w World Resources Institute, powiedział: „Doceniam odwagę firmy Mars za transparentność działań i podjęcie śmiałego zobowiązania na rzecz łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania. To zobowiązanie, wraz z dodatkowymi, dotyczącymi ochrony dzieci, poprawy dochodów rolników i monitorowania wpływu, może radykalnie wpłynąć na zmianę sytuacji”.

Od momentu wprowadzenia strategii Kakao dla Pokoleń, w której zobowiązaliśmy się do zachowania lasów i dostaw o całkowicie ustalonym pochodzeniu w ramach planu pozyskiwania kakao w sposób odpowiedzialny do 2025 r., możemy z dumą stwierdzić, że już teraz 24% naszego globalnego łańcucha dostaw kakao podlega mapowaniu za pomocą GPS na poziomie gospodarstw rolnych. Podejmujemy także dodatkowe działania mające na celu ochronę lasów. Są to między innymi:

 • Zamiar utworzenia globalnego łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania [1] do 2025 r.
 • Mapowanie poprzez GPS 100% upraw kakao na poziomie gospodarstw rolnych do 2025 r.
 • Ujawnianie informacji na temat krajów pochodzenia kakao, obecnych dostawców poziomu 1 oraz postępu w zakresie ustalania pochodzenia dla grup rolników poziomu 2 oraz rolników poziomu 3 w ramach obietnicy transparentności
 • Zaopatrywanie się wyłącznie u dostawców, którzy spełniają wymagania dotyczące dostaw o całkowicie ustalonym pochodzeniu na potrzeby zaopatrzenia bezpośredniego do 2019 r. oraz zaopatrzenia pośredniego do 2022 r., na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie.
 • Szczegółowe plany działania dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany jako część naszego wkładu w Inicjatywę "Kakao i Lasy".
 • Ukończenie w 2019 r. oceny ryzyka dla Indonezji, Brazylii i Kamerunu (publikacja jest zaplanowana na 2020 r.).
 • Zakończenie do 2020 r. oceny ryzyka dla Ekwadoru i innych krajów, z których pozyskujemy surowce.
 • Wykorzystywanie firm zewnętrznych do monitorowania i weryfikowania naszych postępów.

Aktualnie Mars może monitorować 95% dostaw kakao sprowadzanych z kraju pochodzenia za pośrednictwem bezpośrednich dostawców poziomu 1.[i]  Niemal 40% łańcucha dostaw kakao można prześledzić do poziomu 2 – grupa rolników[ii] – a 24% łańcucha dostaw można prześledzić do poziomu 3 – poziom gospodarstwa rolnego.[iii]   Musimy zrobić jeszcze więcej. Chcemy więc przyśpieszyć działania, współpracując wyłącznie z dostawcami kakao, którzy mogą pomóc nam zrealizować cele wyznaczone w planie Kakao dla Pokoleń.

Mars co roku będzie informować o postępach w realizacji zobowiązań i celów planu Kakao dla Pokoleń.

 

O Mars Incorporated –

Mars jest firmą rodzinną z ponad stuletnią historią, wytwarzającą różnorodne produkty i oferującą usługi dla ludzi oraz ich ulubionych zwierząt domowych. Mars jest globalną firmą o poziomie sprzedaży prawie 35 mld USD produkującą jedne z najbardziej lubianych produktów na świecie: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®,
ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S® i COCOAVIA®. Współpracownicy firmy Mars opiekują się połową zwierząt domowych na świecie za pośrednictwem instytucji świadczących usługi w zakresie zdrowia i żywienia, takich jak Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus, AniCura, VCA™ i Pet Partners™.  Mars, z siedzibą w McLean (VA), działa w ponad 80 krajach. Pięć Zasad marki Mars – Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność – inspiruje ponad 115 000 Współpracowników do działań na rzecz przyszłości i dobrostanu planety oraz zamieszkujących ją ludzi i zwierząt. 

Więcej informacji o Mars: www.mars.com. Znajdź nas w serwisach FacebookTwitterLinkedInInstagram i YouTube.

 

Inicjatywa dla Kakao i Lasów

Współpraca w celu zapobiegania wylesianiu: Mars jest sygnatariuszem Inicjatywy w "Kakao i Lasy" ustanowionej w 2018 r. przez organizację World Cocoa Foundation.  Inicjatywa "Kakao i Lasy" to aktywne zobowiązanie krajów produkujących kakao – Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany i Kolumbii – czołowych producentów czekolady i kakao. W każdym z tych krajów podpisano dokument Frameworks for Action nakreślający ramy działań mających położyć kres wylesianiu i przywrócić obszary leśne. Jego najważniejszym elementem jest zobowiązanie do zaprzestania dalszego przekształcania obszarów leśnych w tereny pod produkcję kakao. Firmy i rządy zobowiązały się do wyeliminowania nielegalnej produkcji kakao w parkach narodowych, zgodnie z linią bardziej zdecydowanego egzekwowania krajowej polityki leśnej i rozwojem alternatywnych źródeł utrzymania dla rolników z danego obszaru.


[1] Zgodnie z inicjatywą „Ramy odpowiedzialności” 

 


[i] Kraj pochodzenia i liczba dostawców są zmienne. Informacje są oparte na danych rynkowych, raportach dostawców i umowach z dostawcami. Mars zaopatruje się w kakao na podstawie podejścia opartego na równowadze, w którym całość pozyskiwanego kakao odpowiada ilości kakao produkowanego przez rolników w ramach programów „Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój”. Drogę kakao pozyskiwanego od rolników w ramach tych programów można prześledzić – od rolnika do pierwszego punktu skupu.

[ii] Na podstawie raportów dostawców.

[iii] Na podstawie raportów dostawców.

Michelle O’Neill