Ambitne plany wymagają zdecydowanych działań. Mars podsumowuje realizację Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu

25.08.2021: 4 lata temu firma Mars ogłosiła „Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”. Firma opublikowała właśnie najnowszy raport - Kartę Wyników za 2020 rok. Jednym z ważniejszych osiągnięć jest wytwarzanie w 11 krajach m.in. w Polsce, wszystkich produktów Mars przy użyciu energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł.


25 września 2017 roku, czyli dokładnie 4 lata temu, firma Mars Inc. ogłosiła swój „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”. Jego główne cele to zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, poprawa jakości życia milionów ludzi w całym łańcuchu wartości, zaawansowany rozwój w obszarach wpływających bezpośrednio na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz ich pupili. Działania te zostały zgrupowane w  3 filary: „Zdrowa planeta”, „Prosperujący ludzie” oraz „Odżywianie dla dobrego samopoczucia”. 

Zdrowa Planeta

Pierwszy z nich zakłada zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zrównoważone zużycie wody, gospodarowanie zasobami gruntowymi oraz podejście do kwestii opakowań.
W trosce o „zdrową planetę” Mars zredukował emisję gazów cieplarnianych m.in. wykorzystując ekologiczne źródła energii. Od 2020 roku ponad 54% energii elektrycznej wykorzystywanej globalnie przez firmę pochodzi ze źródeł odnawialnych. Mars w Polsce, jako jeden z jedenastu oddziałów na świecie, przy produkcji swoich wyrobów wykorzystuje w 100% zieloną energię.

W ramach filaru „Zdrowa planeta” w 2020 roku zrealizowano również następujące działania:
- ograniczono liczbę tłoczni oleju palmowego z 1,5 tys. do mniej niż 100 oraz wdrożono rygorystyczne normy pozyskiwania tego surowca,
- zbadano i oznaczono na mapach tereny 132 tys. plantacji kakao. Pozwoliło to na lepsze ich identyfikowanie oraz udoskonalenie szacowania wydajności,
-  81% ryb wykorzystywanych do produkcji wyrobów pochodzi z bardziej zrównoważonych źródeł.

Prosperujący ludzie

Celem filaru  jest poprawa jakości życia ludzi w całym łańcuchu wartości i zapewnienie im możliwości rozwoju.

Kluczowymi osiągnięciami w 2020 roku są: 
- zainwestowanie ponad 39 mln dolarów w pomoc finansową i rzeczową, aby wspierać społeczności, które ucierpiały wskutek pandemii COVID-19, 
- objęcie ponad 200 tys. osób w całych łańcuchach dostaw programami dla zwiększenia ich dochodów oraz poprawy przestrzegania praw,  
- uruchomienie platformy „Full potential" (Pełny potencjał), której celem jest zintensyfikowanie dziań na rzecz równouprawnienia płci. 

Odżywianie dla dobrego samopoczucia 

Ambicją trzeciego filaru jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, prowadzenie odpowiedzialnych działań marketingowych oraz dbanie o lepsze samopoczucie ludzi i zwierząt domowych. 

Realizując działania w ramach tego obszaru w 2020 roku firma Mars: 
- przekazała 10 mln posiłków dla ludzi i 6,5 mln dla psów i kotów w ramach pomocy w związku 
z pandemią COVID-19,
- rozszerzyła Program Wsparcia Współpracowników na 58 krajów, aby dbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie,
- opublikowała 19 raportów i innych materiałów naukowych opracowanych przez Centrum Badawcze ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Pełną Kartę Wyników „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu” za rok 2020 można zobaczyć TUTAJ

Mars Polska
Monika Piekarska, Kierownik ds. Korporacyjnych
GARDEN OF WORDSD
Dominika Wabich