Mars wprowadza nową strategię zrównoważonego pozyskiwania kakao
Segment Mars Wrigley Confectionery stawia drobnych rolników w centrum swojej strategii

CHICAGO (IL) (19 września 2018 r.) – Mars Wrigley, producent czekolady z ponad 100-letnią historią i jeden z największych na świecie nabywców kakao, ogłasza plan reorganizacji łańcucha dostaw kakao.

Plan Kakao dla Pokoleń kładzie nacisk na zabezpieczenie interesów drobnych rolników, zakłada ochronę dzieci i lasów oraz wyznacza kierunki rozwoju dla producentów i społeczności uprawiających kakao.  Na realizację planu Kakao dla pokoleń przeznaczono 1 mld USD w ciągu 10 lat. Stanowi to uzupełnienie Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu ogłoszonego przez firmę Mars w 2017 roku.

„Od niemal 40 lat próbujemy produkować kakao bez naruszania równowagi ekologicznej” – informuje John Ament, Global Vice President – Cocoa w Mars Wrigley. „Mimo że poczyniliśmy postępy, docierając do niemal 180 000 rolników posiadających certyfikaty zrównoważonych upraw, chcemy przyśpieszyć tempo rozwoju naszej firmy i całego sektora produkcji kakao. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale w centrum naszych ambicji i działań musi stać rolnik. Chcemy inspirować innych i wspólnie z nimi pracować, aby zagwarantować Kakao dla pokoleń”.

Pomimo znacznego postępu rolnicy nie zaobserwowali jeszcze dostatecznego tempa poprawy swoich dochodów i warunków życia.  Dzieci nadal pracują w niebezpiecznych warunkach, wylesianie trwa, a prace rolnicze odbywają się na chronionych obszarach leśnych. Mars uważa, że konieczna jest radykalna zmiana, w ramach której firmy, społeczeństwo obywatelskie i rząd muszą myśleć i działać w inny sposób, przyjmując zupełnie nową postawę – taką, która otworzy drogę do dobrobytu dla społeczności oraz rolników produkujących kakao i ich rodzin.

Plan Kakao dla pokoleń jest oparty na dwóch filarach: 
Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś
Pierwszy filar zakłada, że do 2025 roku 100 procent produkcji kakao będzie pochodziło z programu „Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao”. Zgodnie z nim, kakao ma być pozyskiwane globalnie, a jego pochodzenie ustalone. Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao oznacza posiadanie systemów przeciwdziałania wylesianiu i pracy dzieci oraz zapewnienia rolnikom wyższych dochodów.

Mars oczekuje, że gospodarstwa rolne dostarczające kakao, które są częścią programu „Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao” zapewnią monitorowanie satelitarne, tak abyśmy mieli pewność, że surowiec nie pochodzi z chronionych obszarów leśnych. Mars będzie współpracować z dostawcami i organizacjami certyfikującymi w zakresie przeciwdziałania pracy dzieci i monitorowania programów naprawczych (CLMRS) wdrożonych w łańcuchu dostaw programu. Ponadto będzie nadal wspierać edukację wśród społeczności uprawiających kakao, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do szkół i ich jakości.

Ponadto Mars i partnerzy dołożą starań, aby model wypłat za produkowanie kakao w sposób odpowiedzialny był weryfikowany. Tylko tak można mieć pewność, że rolnicy otrzymają wyższy udział w zysku. Mars poszuka rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów rolników. Będzie też zachęcać do dalszych zmian i współpracy w całym sektorze.

Taka postawa wykracza poza obecny poziom norm i praktyk w zakresie certyfikacji i stanowi krok naprzód w stosunku do pierwotnego zobowiązania firmy Mars podjętego w 2009 r. 

Podczas wdrażania nowego podejścia Mars utrzyma obecny zatwierdzony poziom pozyskiwania kakao w ramach inicjatyw Rainforest Alliance i Fairtrade. Będzie też współpracować z obiema organizacjami, by wdrażać zmiany i polepszać sytuację w całym sektorze kakao. Mars popiera działania organizacji certyfikujących, które zrzeszają rolników indywidualnych w grupy i spółdzielnie, oferują szkolenia i wdrażają systemy zarządzania w zatwierdzonych grupach rolników. Zobowiązuje się do współpracy z nimi w zakresie doskonalenia audytów, monitorowania pracy dzieci, ustalania pochodzenia surowca i wypłat dla rolników.  W miarę podejmowania dalszych wymiernych działań Mars ma zamiar dalej postępować zgodnie z nowym i bardziej zdecydowanym podejściem do ilości pozyskiwanego kakao.

Fairtrade: „To wspaniale, że Mars docenia rolę drobnych rolników, która jest kluczowa dla każdego ambitnego planu zrównoważonego pozyskiwania kakao. Bez postępu w kwestii wysokości ich dochodów transformacja sektora nie jest możliwa.  Potrzeba więcej firm, które zechcą stanąć na czele tych zmian, dlatego tak cieszy nas perspektywa dalszej współpracy z firmą Mars – tak aby firmy odnosiły więcej korzyści, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu rolników”.

Rainforest Alliance:: „Wszyscy zgadzamy się, że zmiany dotyczące rolników, ich budżetu domowego i lasów są niezbędne” mówi Britta Wyss Bisang, dyrektor ds. zrównoważonych łańcuchów dostaw w Rainforest Alliance. „Doceniamy, że Mars wzmacnia swoje zaangażowanie w sprawy producentów kakao i widzi konieczność stopniowego wdrażania zmian.  Cieszymy się na dalsze partnerstwo, ponieważ ma powiązanie z naszą nową strategią, która kładzie większy nacisk na współpracę pomiędzy producentami, organizacjami pozarządowymi, firmami i rządami”.
                  
Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao jutro 
Poprzez drugi filar Mars pokazuje, że stopniowa zmiana dochodów i poziomu życia rolników jest możliwa. Mars chce przetestować metody zwiększenia produktywności, dochodów, odporności i ogólnego zrównoważenia poprzez dywersyfikację upraw i dochodów, programy na rzecz równouprawnienia płci, programy dla wsi, a także modele oszczędnościowe i kredytowe oraz plany rozwoju gospodarstw rolnych. Współpracuje w tym zakresie z globalną grupą 75 000 rolniczych rodzin uprawiających kakao oraz dostawcami kakao.

Równolegle Mars będzie współpracować z przemysłem, rządami i organizacjami działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest poszukiwanie wspólnych rozwiązań i korzyści dla rolników uprawiających kakao. Mars będzie również kontynuować współpracę z przedstawcielami branży i dostawcami w celu przyspieszenia wymiany informacji poprzez forum branżowe organizacji World Cocoa Foundation i jej platform CocoaAction oraz International Cocoa Initiative.

UWAGI DLA REDAKTORÓW:
Więcej informacji na temat planu: https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/our-approach-to-sustainability/raw-materials/cocoa 
   
Mars Incorporated – informacje
Mars jest firmą rodzinną, która od ponad 100 lat oferuje szerokie portfolio marek i usług uwielbianych przez konsumentów i ich pupili na całym świecie. Mars to globalna firma o poziomie sprzedaży ponad 35 mld USD produkująca jedne z najbardziej lubianych produktów na świecie: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S,® MARS DRINKS i COCOAVIA®. Mars jest też dostawcą usług weterynaryjnych: BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA®, ® i Pet Partners™. Mars, z siedzibą w McLean (VA), działa w ponad 80 krajach. Pięć Zasad marki Mars – Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność – inspiruje ponad 100 000 Współpracowników do działania w codziennej pracy, budowania pozytywnych relacji i podejmowania decyzji biznesowych.

Więcej informacji o Mars: www.mars.com. Obserwuj nas w serwisach FacebookTwitterLinkedInInstagram i YouTube.

Kontakt: 
Michelle O’Neill
[email protected]
[email protected]