FIRMA MARS INCORPORATED ZOSTAŁA UHONOROWANA TYTUŁEM NAJLEPSZEGO MIĘDZYNARODOWEGO MIEJSCA PRACY W EUROPIE!

28-06-2017

Firma otrzymała też nagrodę specjalną w uznaniu zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych, podczas gali „Great Place To Work® 2017”, która odbyła się w Paryżu, 8 czerwca 2017 roku.

Nagroda jest potwierdzeniem nieustannego dążenia firmy Mars do wspierania jej współpracowników w rozwoju pasji i kreatywności oraz zaangażowania, które wnoszą do swojej pracy każdego dnia. Mars Incorporated działa w oparciu o przekonanie, że wyniki finansowe są bezpośrednio związane z poziomem zadowolenia współpracowników. Dlatego też jednym z głównych celów firmy jest zapewnienie współpracownikom możliwie najlepszego środowiska pracy – w każdym miejscu na świecie i na każdym stanowisku w strukturze organizacyjnej.

– Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, jest ogromnym osiągnięciem dla naszej spółki oraz dowodem na to, że deklarowane przez nas wartości konsekwentnie wprowadzamy w życie. Najistotniejszy jest jednak fakt, że nagroda ta stanowi uhonorowanie wysiłków naszych fantastycznych 18 400 współpracowników w regionie oraz ich poświęcenia i współpracy każdego dnia – stwierdził Juan Martin, Prezydent Regionalny ds. Multisprzedaży w Europie. – To właśnie oni sprawiają, że Mars jest tak wyjątkowym miejscem, które napawa nas dumą i dostarcza motywacji, by każdego dnia stawać na wysokości zadania.

Opinię tę podzieliła Myriam Cohen-Welgryn, Prezydent Regionalna Mars Petcare Europe, która przyjęła nagrodę wraz z Anne Geisert, Dyrektor Generalną Wrigley na Francję i Belgię – Jestem szczególnie dumna z tej nagrody, ponieważ daje ona jasno do zrozumienia, co nasi współpracownicy myślą swoim pracodawcy. Mars zawsze stawiał i stawia dobrostan współpracowników wśród swoich priorytetów, a otrzymane właśnie wyróżnienie potwierdza, że takie podejście sprawdza się najlepiej.

Strategia przyjęta przez Marsa jest wyjątkowa, ponieważ zakłada nie tylko wychodzenie naprzeciw potrzebom współpracowników, ale także opiera się na koncepcji zbudowania firmy, w której wszyscy – od milenialsów, poprzez pracujących rodziców, aż po osoby zbliżające się do kresu swojej kariery zawodowej – czują się dobrze, cieszą się pracą i mają okazję wykorzystywać swój potencjał.

Kultura rodzinna, która promuje poczucie własności

Ponieważ Mars Incorporated jest niezależną firmą, pozostającą do dzisiejszego dnia własnością rodziny Marsów, wszyscy jej współpracownicy są współtwórcami silnej, wyjątkowej i autentycznej kultury korporacyjnej, stanowiącej filar firmy. Wszyscy pracownicy są nazywni „Współpracownikami” (ang. Associates), których działania opierają się na „Pięciu Zasadach” (Jakości, Odpowiedzialności, Wzajemności, Efektywności i Wolności). Zasady te są podstawą wszelkich podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów.

Mars zapewnia Współpracownikom ponadstandardowe możliwości tworzenia sieci kontaktów i sprawowania przywództwa oraz zachęca ich, by korzystali z posiadanej swobody i brali sprawy w swoje ręce, prowadząc biznes tak, jakby byli jego właścicielami.

Niedoścignione środowisko pracy

Mars oferuje wyjątkowe środowisko pracy – wszystkie stanowiska pracy są otwarte, sprzyjają współdziałaniu i przyjaznemu spędzaniu czasu. Każde biurko w przestrzeni biura wygląda niemal tak samo, nawet jeśli jest przeznaczone dla członka zarządu. W Mars Petcare w części biur Współpracownicy mogą nawet przyprowadzać do biura swoich czworonożnych ulubieńców!

Firma stosuje również rozwiązania wspierające prowadzenie zdrowego i zrównoważonego trybu życia, np. elastyczne godziny pracy, możliwość telepracy oraz skrócony wymiar godzin w tygodniu.

Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do tworzenia miejsca, w którym ludzie czują się stale potrzebni, szczęśliwi i usatysfakcjonowani.

MARS INCORPORATED NAGRODZONY ZA WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Mars przeznacza ogromne zasoby na wspieranie inicjatyw podejmowanych dla dobra społeczności lokalnych. Działalność charytatywna firmy wyraża się również w programie wolontariatu pracowniczego (Mars Volunteer Program). Na przykład współpracownicy Mars Petcare w Polsce są woluntariuszami w schroniskach dla zwierząt. Rocznie Mars w Polsce przekazuje około 300 ton karmy dla zwierząt w schroniskach i promuje adopcje.

Współpracownicy z działu Chocolate są zaangażowani w działania Szlachetnej Paczki i sprzątają rzekę Bzurę. Współpracownicy Wrigley Poland z Polskim Czerwonym Krzyżem i partnerami merytorycznymi pracują na rzecz poprawy higieny jamy ustnej wśród dzieci organizując co rok ogólnopolską akcję Chroń Dziecięce Uśmiechy.

Działalność charytatywna Marsa jest ściśle związana ze sprzedawanymi przez spółkę produktami i ma na celu inspirowanie pracowników oraz sprawianie, że to, co robią, jest dla nich czymś więcej niż tylko codzienną pracą – prawie dziewięciu na dziesięciu współpracowników Marsa czuje osobistą satysfakcję, mogąc się przyczyniać do poprawy funkcjonowania swojej lokalnej społeczności. Jeden ze współpracowników podsumował: – To, że Mars naprawdę zwraca uwagę poprawę funkcjonowania środowiska naturalnego i społeczności lokalnych, sprawia, że jako współpracownicy mamy ogromną satysfakcję i czujemy, że my również robimy coś ważnego.