Fundacja „The Lion’s Share” nawiązuje współpracę z Humane Society International w celu walki o dobrostan zwierząt na całym świecie

NAIROBI (14 marca 2019 r.) – Fundacja „The Lion’s Share”, unikatowa inicjatywa zbierania niezbędnych funduszy na ochronę przyrody i dobrostan zwierząt na całym świecie, ogłasza rozpoczęcie współpracy z organizacją  Humane Society International (HSI) w celu realizacji projektów mających chronić dobrostan zwierząt na świecie. 

The Lion's Share jest ambitną inicjatywą prowadzoną przez koalicję przedsiębiorstw: założyciela: markę FINCH oraz partnerów założycieli: Mars Incorporated, ClemengerBBDO, Nielsen oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jej celem jest zbieranie ponad 100 mln USD dolarów rocznie w ciągu najbliższych trzech lat na ochronę przyrody i dobrostan zwierząt poprzez zwrócenie się do reklamodawców o wpłatę 0,5% z kwoty wydatków na media za każdym razem, gdy wykorzystują w reklamie zdjęcia zwierząt. 

Dziesięć procent środków z funduszu „The Lion’s Share” zostanie zainwestowanych w projekty związane z dobrostanem zwierząt na całym świecie, aby wykorzystać współczucie dla zwierząt i przekształcić je w zwiększoną troskę o przyrodę, przy czym HSI będzie realizować globalny program na rzecz dobrostanu zwierząt. Program obejmuje zaangażowanie społeczności w rozwiązanie problemu bezpańskich zwierząt na terenach o dużej liczbie swobodnie przemieszczających się psów. Przewiduje też szkolenia dla weterynarzy podnoszących kwalifikacje, którzy chcą wykonywać profesjonalne zabiegi kastracji i sterylizacji w tych obszarach, w których są one najbardziej potrzebne, co ma zmniejszyć populację bezdomnych zwierząt na świecie. Ponadto program przewiduje działania mające rozwiązywać problemy wynikające ze związku między przyrodą a zwierzętami domowymi, w tym dotyczące przenoszenia chorób zagrażających faunie i florze. 

Kitty Block, prezes Humane Society International, mówi: „Organizacja Humane Society International jest dumna, że może być częścią działań fundacji „The Lion’s Share” na rzecz pomocy zwierzętom w potrzebie. Cieszymy się, że dzięki Inicjatywie na rzecz dobrostanu zwierząt będziemy wspierać kluczowe kampanie kastracji i sterylizacji zwierząt towarzyszących, szczepienia oraz programy adopcji. Będziemy też pomagać psom i kotom w krajach takich jak Mauritius, Boliwia, Filipiny i Bhutan, a wszystko to w dążeniu do ograniczenia bezdomności zwierząt domowych”.

Jeden z flagowych programów HSI, który ma być wspierany przez fundację „The Lion’s Share”, rozszerza program szkoleniowy w Boliwii. Program z udziałem urzędników państwowych i weterynarzy zakłada zmniejszenie liczby przypadków wścieklizny i humanitarne zarządzanie populacjami psów i kotów poprzez kastrację i sterylizację. Boliwia jest jednym z niewielu krajów Ameryki Łacińskiej zmagających się z problemem nie tylko wysokiej populacji bezpańskich psów, ale też z rozprzestrzenianiem się wścieklizny. Program zakłada współpracę z boliwijskimi społecznościami, lokalnymi weterynarzami i urzędnikami państwowymi w celu znalezienia możliwie skutecznego i humanitarnego sposobu rozwiązania tych problemów.

Zwierzęta są obecne w około 20% wszystkich reklam na świecie, ale mimo to nie zawsze otrzymują pomoc, na jaką zasługują. Fundacja „The Lion’s Share” daje markom możliwość podejmowania działań, dotyczących ochrony przyrody i dobrostanu zwierząt poprzez pozyskiwanie środków finansowych w sposób zrównoważony. 

„Dzięki zwierzętom nasze życie może być o wiele lepsze. Na świecie jest ponad 200 mln bezdomnych zwierząt i oczywistym jest, że musimy je wspierać dużo bardziej. Mars realizuje misję mającą położyć kres bezdomności zwierząt, jesteśmy więc dumni, że możemy wspierać fundację „The Lion’s Share” i jej prace na rzecz globalnego rozpowszechnienia tego planu. To oczywiste, że sami sobie nie poradzimy. Zachęcamy reklamodawców z całego świata do zaangażowania się w działania, abyśmy mogli wspólnie pracować nad poprawą losu zwierząt domowych i dobrostanu planety, na której zwierzęta będą prosperowały” – komentuje Poul Weihrauch, Globalny Prezydent Mars Petcare w Mars, Incorporated.

Fundacja „The Lion’s Share” powstała w czerwcu 2018 r. z udziałem Mars, Incorporated jako partnera założyciela oraz partnerami: agencją reklamową BBDO i czołową firmą badawczą Nielsen. 

Grupa Economist, wydawca magazynu The Economist, dołączyła do Funduszu w ramach modelu alternatywnego, w którym firmy z branży mediów mogą wnieść 0,5% kwoty dochodu, jaki otrzymują od reklamodawców wykorzystujących zdjęcia zwierząt w reklamach zamieszczanych w ich publikacjach lub punktach sprzedaży.  

Fundacja „The Lion’s Share” będzie działać na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz wezwania ONZ do ochrony planety i położenia kresu ubóstwu. Wspieranie zwierząt i pomoc w ochronie ich siedlisk jest kluczem do osiągnięcia Celu 14, Życie pod wodą i Celu 15, Życie na lądzie.

Więcej na temat fundacji „The Lion’s Share”: www.thelionssharefund.com.

 

Kontakt:

Adam Cathro, UNDP, [email protected]
Nancy Hwa, Humane Society International, [email protected]
Julia Harris, freuds, w imieniu Mars Incorporated. [email protected][email protected]  

Uwagi dla redaktorów: 

Projekt organizacji Humane Society International dotyczący zwierząt towarzyszących – informacje

Ramy globalnych działań HSI na rzecz walki z bezdomnością psów i kotów opierają się na zaangażowaniu społeczności i szkoleniu weterynarzy. Programy, które mają być finansowane przez fundację „The Lion’s Share”, to między innymi:

  • Boliwia: Gabinety kastracji i sterylizacji: Boliwia jest jednym z niewielu krajów Ameryki Łacińskiej, który nadal zmaga się z problemem rozprzestrzeniania się wścieklizny, wysokiej populacji bezpańskich psów oraz braku wystarczającej liczby programów mających na celu humanitarne i skuteczne ograniczanie takiej populacji. Niemal 5 lat temu organizacja HSI współpracowała z lokalnymi weterynarzami i urzędnikami państwowymi w celu opracowania programu kastracji i sterylizacji, który od tego czasu zwiększył zasięg i liczbę uczestniczących w nim weterynarzy. Powstanie program szkoleniowy przeznaczony specjalnie dla urzędników państwowych i weterynarzy, których zadaniem jest ograniczenie wścieklizny i kontrola populacji psów i kotów w miastach.
  • Mauritius: Zaangażowanie społeczności na rzecz kastracji i sterylizacji: Na całej wyspie odstrzeliwano psy, do czasu, gdy organizacja HSI nawiązała współpracę z rządem i rozpoczęła pilotażowy program humanitarnej kontroli populacji bezpańskich psów w wybranych obszarach turystycznych. Rocznie objęto nim 10 000 psów. Dzięki wsparciu fundacji „The Lion’s Share”, program zostanie rozszerzony w 2020 r. na wszystkie regiony wyspy. W ścisłej współpracy z władzami lokalnymi, organizacja HSI spróbuje skłonić społeczność do lepszego traktowania psów i poprawić więź między ludźmi a zwierzętami, zapewniając jednocześnie niezbędne usługi kastracji i sterylizacji na całej wyspie.
  • Bhutan: Zaangażowanie społeczności na rzecz kastracji i sterylizacji: Od 2009 roku HSI współpracuje z rządem Bhutanu w zakresie długoterminowego programu kontroli populacji psów. Program zakłada kastrację i sterylizację 70% wszystkich bezdomnych zwierząt. Po osiągnięciu tego celu HSI będzie współpracować z rządem Bhutanu w celu zapewnienia opieki weterynaryjnej oraz kastracji i sterylizacji zwierzętom prywatnych właścicieli. W ten sposób ogólnokrajowy cel kontroli populacji psów zostanie zrealizowany, a jakość życia psów poprawi się, promując odpowiedzialne posiadanie zwierząt domowych.
  • Szczepienia na Filipinach: Filipiny mają jeden z najwyższych wskaźników zachorowań na wściekliznę na świecie, przy dużej liczbie bezdomnych psów. We współpracy z rządem uruchomiono program masowych szczepień przeciwko wściekliźnie w dwóch miastach o najwyższej zachorowalności. Do tej pory zaszczepiono ponad 200 000 psów. W planach jest zaszczepienie kolejnych 50 tysięcy. Dzięki wsparciu fundacji „The Lion’s Share” program zostanie rozszerzony poza te dwa regiony, tak aby dotarł do wszystkich obszarów o najwyższym wskaźniku zachorowalności. To powinno pomóc setkom tysięcy psów i społecznościom, w których żyją. 
  • Południowokoreańskie Centrum Adopcji i SzkoleńHSI pracuje nad otwarciem centrum adopcyjno-szkoleniowe, które będzie oferować opiekę, schronienie i adopcję psów w Korei Południowej. HSI spróbuje opracować plan, dzięki któremu niechciane psy w Korei Południowej dostaną drugą szansę na lepsze życie. Zbuduje też podstawy pod krajowy program wzorowany na skutecznych programach ratunkowych i schroniskach w innych krajach, którego istotą jest populacja zdrowych i zadbanych zwierząt.

 

O Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

UNDP współpracuje z różnymi społecznościami, aby pomóc im przetrwać kryzys, inspirować i podtrzymywać ten rodzaj wzrostu, który poprawia jakość życia każdego człowieka. W prawie 170 krajach i terytoriach zapewniamy globalną perspektywę i lokalne spojrzenie, wzmacniając jednostki i całe narody. Więcej informacji o UNDP: undp.org.

O Humane Society International (HSI)

Humane Society International wraz z organizacjami partnerskimi tworzą jedną z największych na świecie organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Od ponad 25 lat HSI działa na rzecz ochrony wszystkich zwierząt poprzez wykorzystanie nauki, zwiększanie świadomości, edukacji i programów szkoleniowych. Więcej o HSI na: hsi.org

O Mars, Incorporated

Mars jest firmą rodzinną z ponad stuletnią historią, wytwarzającą różnorodne produkty i oferującą usługi dla ludzi oraz ich ulubionych zwierząt domowych. Ta globalna firma o poziomie sprzedaży prawie 35 mld USD produkuje jedne z najbardziej lubianych produktów na świecie: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S® i COCOAVIA®. Mars jest też dostawcą usług weterynaryjnych: BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® i Pet Partners™. Mars, z siedzibą w McLean (VA), działa w ponad 80 krajach. Pięć Zasad marki Mars – Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność – inspiruje ponad 115 000 Współpracowników do tworzenia wartości dla wszystkich partnerów i generowania wyników, z których są dumni każdego dnia.

Więcej informacji o Mars: www.mars.com.Znajdź nas w serwisach FacebookTwitterLinkedInInstagram i YouTube.

FINCH – informacje

FINCH jest firmą produkcyjną, którą tworzą filmowcy, artyści i inżynierowie, których praca toczy się w obszarach narracji, rozrywki i technologii. Wierzą, że mogą oddziaływać na kulturę poprzez pracę, z której są dumni. Finch ma biura w Sydney, Melbourne i Auckland. Realizuje filmy dokumentalne, transmisje na żywo, reklamy telewizyjne, filmy fabularne i treści cyfrowe. Firma zastrzegła kilkanaście patentów, a ponadto aktywnie opracowuje i przyznaje koncesje na produkty i innowacje, które przesuwają granice konwencjonalnej narracji. Firma powstała w 2011 roku. Jej prace uzyskały najwyższe wyróżnienia w dziedzinie reklamy: Gold Cannes Lions, D&AD Black Pencil i kilkakrotnie D&AD Yellow Pencil.

Więcej informacji na temat firmy FINCH: finchcompany.com. Znajdź nas w serwisach Facebook, LinkedInInstagram.

O Clemenger BBDO Melbourne

Clemenger BBDO Melbourne jest jedną z największych i najbardziej docenianych za kreatywność agencji w Australii. Podczas festiwali Cannes Lions oraz D&AD nazwano ją najbardziej kreatywną agencją na świecie. Z kolei w ramach programu przyznawania nagród APAC Effies uznano ją za najskuteczniejszą agencję w ostatnich 12 miesiącach. Agencja jest członkiem globalnej sieci BBDO i wyznaje filozofię „Praca, praca i jeszcze raz praca”. Więcej informacji: www.clemengerbbdo.com.au