Mars „Palm Positive Plan”– pozyskiwanie oleju palmowego bez wylesiania

Mars do wytworzenia swoich produktów zużywa zaledwie 0,1% światowego oleju palmowego, mimo to firma odpowiedzialnie i z troską podchodzi do kwestii pozyskiwania tego surowca i prowadzi działania, dzięki którym będzie ono w pełni zrównoważone. Poprzez realizację ogłoszonej w 2019 r. inicjatywy „Palm Positive Plan” (Plan zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego) udało się jej osiągnąć łańcuch dostaw tego surowca wolny od wylesiania. Kolejnym elementem planu jest również dalsze upraszczanie systemu pozyskiwania oleju palmowego. 

Do 2021 r. Mars chce zredukować liczbę tłoczni oleju z 1500, do mniej niż 100, a do końca 2022 r. zmniejszyć tę liczbę jeszcze o połowę. Starania te będą połączone z dużym zaangażowaniem w ochronę praw człowieka, a także w ochronę lasów i zapobieganie wylesianiu.

To śmiałe podejście pokazuje ważną zmianę – potrzebną, żeby sprostać globalnym wyzwaniom. Stanowi ono część „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”, na którego realizację firma Mars przeznaczyła miliard dolarów. W ten sposób Mars podejmuje działania na rzecz budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i odpowiada na systemowe słabości oraz nierówności, które pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła. 

Biznes może i musi być potężnym orędownikiem zmian społecznych i środowiskowych, dzięki którym będziemy posiadać solidne, niezawodne łańcuchy dostaw oraz żyć w bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym świecie – mówi Grant Reid, CEO Mars Incorporated.

Zrównoważone pozyskiwanie oleju

Palma to jedna z najbardziej wydajnych roślin na świecie, która wymaga stosunkowo niewiele zasobów takich jak ziemia, woda i nawozy. Jej uprawa może przynosić plony nawet przez 30 lat, co czyni ją atrakcyjną inwestycją, dzięki której rolnicy mogą zapewnić sobie stały dochód i środki do życia przez wiele lat. Dzięki swoim wyjątkowym cechom ma wpływ na smak, strukturę, kształt i konsystencję żywności. Ważna jest jednak jej zrównoważona uprawa, dzięki której przynosi ona wartość całemu łańcuchowi dostaw.

Poprzez radykalne upraszczanie tego łańcucha, współpracując z mniejszą grupą dostawców i przestrzegając ściśle trzech zasad: Mapowania, Zarządzania i Monitorowania, Mars może w jeszcze większym stopniu zapobiegać wylesianiu i zwiększać poszanowanie praw człowieka.

W regionie Azji i Pacyfiku firma Mars zaopatruje się obecnie w UniFuji – partnerstwie nawiązanym między United Plantations a Fuji Oil – które pozwoliło zmniejszyć liczbę tłoczni z 780 do zaledwie 1. Udało się to osiągnąć dzięki modelowi 1:1:1 oznaczającemu, że palma jest uprawiana na jednej plantacji, przetwarzana przez jedną tłocznię i jedną rafinerię przed dotarciem do Mars. Mars i UniFuji podzielają zobowiązanie do pozyskiwania zasobów w sposób, który jest korzystny zarówno dla ludzi, jak i środowiska, zgodnie z modelem, na którym firma Mars zbudowała swój uproszczony łańcuch dostaw, region po regionie, na całym świecie.

Wsparcie rolników 

Firma lokalnie wspiera drobnych rolników np. poprzez aktywne członkostwo i finansowanie Programu Krajobrazowego Fundacji Earthworm w Aceh (Indonezja). Ma on pomóc w tworzeniu lokalnych planów ochrony, budowaniu potencjału drobnych gospodarstw i zapewnianiu alternatywnych źródeł utrzymania. W 2018 roku, wraz z Conservation International i innymi organizacjami, firma Mars stała się współautorem Coalition for Sustainable Livelihoods.

Postęp prac w ramach całego „Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu”, w tym działań związanych ze zrównoważonym pozyskiwaniem oleju palmowego, jest monitorowany przez Mars na bieżąco. Wyniki są publikowane w tzw. Karcie wyników. 

Karta podsumowująca rok 2019 znajduje się na stronie internetowej firmy: 

https://pol.mars.com/news-and-stories/articles/3-lata-temu-mars-globalnie-wprowadzil-plan-zrownowazonego-rozwoju-w 
 

Mars Polska
Monika Piekarska, Kierownik ds. Korporacyjnych
Mars Polska
Beata Rożek, Dyrektor ds. korporacyjnych
Garden of Words - biuro prasowe Mars Polska
Dominika Wabich
Asset Download Press Release