Mars Pet Nutrition Europe ogłasza, że 100% ryb, wykorzystywanych do produkcji jedzenia dla zwierząt domowych, pozyskiwane jest obecnie w sposób zrównoważony, zgodnie z wytycznymi firmy Mars dotyczącymi zrównoważonego połowu ryb

Jest to ważny kamień milowy w globalnej podróży Mars Petcare w kierunku zrównoważonego rozwoju, w której przyjęliśmy odważny, najbardziej ambitny w branży cel, aby 100% ryb pozyskiwanych do produkcji jedzenia dla zwierząt pochodziło ze zrównoważonych źródeł zgodnie z przyjętymi wytycznymi. 

Londyn, Wielka Brytania (8 czerwca 2022 r.) - Mars Pet Nutrition, dywizja Mars Petcare, ogłasza osiągnięcie założonego celu pozyskiwania ze zrównoważonych źródeł 100% ryb wykorzystywanych do europejskiej produkcji jedzenia dla zwierząt, zgodnie z wytycznymi zakupowymi przyjętymi przez firmę Mars. Europejskie marki, wykorzystujące ryby jako składniki do produkcji, to: SHEBA®, WHISKAS®, PEDIGREE®, CESAR®, PERFECT FIT®, DREAMIES®, CRAVE™, JAMES WELLBELOVED™, CHAPPIE® i KITEKAT®.

Deri Watkins, Regional President, Mars Pet Nutrition Europe: – W Mars Petcare wszystko, co robimy skupia się na naszej Misji: Lepszy Świat dla Zwierząt - a lepszy świat to świat bardziej zrównoważony, zarówno dla zwierząt domowych, jak i dla ludzi oraz dla planety. Ryby są składnikami produktów z portfolio Mars Pet Nutrition, ponieważ dzięki nim zwierzęta mogą cieszyć się zbilansowaną i zdrową karmą wysokiej jakości. Choć udział naszego biznesu w globalnym rynku ryb i owoców morza jest niewielki, to wciąż chcemy wspierać zdrową przyszłość dla ekosystemów oceanicznych oraz dla sektora ryb i owoców morza, pomagając wszystkim rozwijać się i prosperować w odpowiedzialny sposób.

Helen Warren-Piper, Chief Growth Officer, Mars Pet Nutrition Europe: – Marki Mars Petcare cieszą się wyjątkową pozycją na rynku, dzięki której mogą budować wartość dla opiekunów zwierząt domowych, które obsługujemy, dla zwierząt, które kochamy, oraz dla planety, która należy do nas wszystkich. Teraz, gdy zgodnie z naszymi wytycznymi pozyskujemy w sposób zrównoważony 100% ryb do naszych produktów w Europie, opiekunowie zwierząt mogą mieć jeszcze większą pewność, że wybory, jakich dokonują z myślą o swoich pupilach, są podejmowane w sposób zrównoważony. W ramach naszego zaangażowania w ochronę oceanów oraz przyszłości ryb, marka SHEBA® pracuje również nad największym na świecie programem odbudowy raf koralowych i planuje do 2029 roku odtworzyć rafy koralowe o powierzchni ponad 185 000 metrów kwadratowych – co odpowiada powierzchni ok. 148 basenów olimpijskich – w kluczowych miejscach na całym świecie. 

Mars Petcare oczekuje, że dostawcy ryb będą przestrzegać Kodeksu Postępowania Dostawców Mars, który wyraża społeczne, środowiskowe i etyczne oczekiwania Mars wobec dostawców, zawiera globalnie dopasowane standardy, a jego podstawy odnoszą się do prawa międzynarodowego. Firma definiuje termin ryby pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł,  jako dostawy certyfikowane lub zatwierdzane przez wiarygodne strony trzecie, oraz dąży do pozyskiwania ryb z łowisk zarządzanych w sposób zachowujący różnorodność ekosystemu rybnego. Program zrównoważonego pozyskiwania ryb firmy Mars, realizowany przy technicznym wsparciu World Wildlife Fund (WWF), zapewnia także, że nie będą pozyskiwane żadne gatunki ryb zagrożonych wyginięciem wymienione w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Firma angażuje organizacje certyfikujące oraz ekspertów branżowych z całego świata do weryfikacji, wprowadzania innowacji oraz rozwijania jej podejścia do bardziej zrównoważonego pozyskiwania ryb. 

Zrównoważone pozyskiwanie ryb jest elementem misji Mars Incorporated, która zakłada pomoc w budowaniu zdrowej planety, na której wszyscy będą mogli dobrze prosperować. Na tym przekonaniu opiera się przyjęty Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu o wartości 1 mld USD. 

Więcej informacji o podejściu firmy Mars do zrównoważonego rybołówstwa można uzyskać pod adresem https://www.mars.com/about/policies-and-practices/sustainable-fish-sourcing 
 

Mars Petcare Europe
Cagla Cavusoglu
Eyebrow