MCLEAN
Po roku od wprowadzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu o wartości 1 mld USD Mars zmienia sposób prowadzenia działalności biznesowej
 • Prezes Grant F. Reid przyznaje, że Mars angażuje się w „zmianę kierunku prowadzenia działalności biznesowej” w odniesieniu do szeregu kwestii, w tym zmian klimatycznych i ubóstwa.
 • Celem Mars jest naprawa uszkodzonych globalnych łańcuchów dostaw poprzez inwestycje, zmiany organizacyjne, skupienie się na kluczowych surowcach i współpracę branżową.
 • Liderzy firmy wezwą branżę do współpracy podczas szeregu wydarzeń, w tym wystąpień podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ / Tygodnia Klimatycznego w Nowym Jorku oraz interaktywnej wystawy podczas Tygodnia Klimatycznego w Nowym Jorku.

MCLEAN (VA) (18 września 2018 r.) – Po roku od wprowadzenia Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu Mars zmienia sposób prowadzenia działalności biznesowej.

 Prezes Grant F. Reid już w zeszłym roku ostrzegł, że „globalny łańcuch dostaw jest uszkodzony”, a firmy muszą dokonać „ogromnych zmian”, aby zrealizować cele klimatyczne uzgodnione w Paryżu i cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym Mars bada, w jaki sposób firmy mogą wypracować rozwiązania wspólnie z rządami, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Mars wprowadza zmiany we własnych łańcuchach dostaw poprzez poniższe działania:  

 • Inwestowanie w Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu: w najbliższych latach Mars zainwestuje 1 mld USD w przyśpieszenie prac na rzecz walki z pilnymi zagrożeniami.
 • Nowa strategia dotycząca zaopatrzenia: firma odejdzie od tradycyjnego podejścia do towarów i zmieni sposób, w jaki zaopatruje się w kluczowe produkty rolne, ponieważ chce pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak emisja gazów cieplarnianych, deficyt wody, użytkowanie gruntów, prawa człowieka i dochody. Początkowo będzie obejmowała 10 kluczowych składników, które mają największy wpływ na środowisko i otoczenie (m.in. kakao, ryby, ryż i mięta).
 • Zrównoważony rozwój leży w centrum naszej działalności biznesowej: Mars łączy zaopatrzenie w surowce i zrównoważony rozwój, aby kwestie zrównoważonego rozwoju były w centrum działalności firmy i procesów decyzyjnych.  
 • Pogłębienie współpracy: w celu wprowadzenia zmian na dużą skalę należy pogłębić obecną współpracę branży i organizacji pozarządowych oraz rozpocząć nowe działania.

Przemawiając podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ / Tygodnia Klimatycznego oraz szczytu Global Client Action Summit (GCAS) w San Francisco, Grant F. Reid powiedział: „Jestem mocno zaangażowany w nasz plan zmiany kierunku prowadzenia działalności biznesowej. Widzimy, jak wiele problemów stoi przed globalnym społeczeństwem – zmiany klimatyczne, ubóstwo, otyłość i deficyt wody. Stopniowa poprawa nie wystarczy. Musimy działać wspólnie. Mars podejmuje współpracę z rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami branży, takimi jak Consumer Goods Forum. Jej celem są zmiany na lepsze i zbudowanie podstaw do zdrowej planety, na której wszyscy ludzie mogą cieszyć się dobrobytem.

„Współpraca jest kluczowa, jeśli mamy szybciej poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami”.

Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer, stwierdził: „Wierzę, że transformacja łańcuchów dostaw jest konieczna w przypadku większości pozyskiwanych materiałów, które wcześniej nazywaliśmy towarami. Wydaje się, że jesteśmy świadkami zmierzchu pewnej ery, kiedy to towary pozyskiwano z mało znanych źródeł i kupowano je wyłącznie ze względu na cenę.

„W przyszłości będzie trzeba pozyskiwać surowce ze znanych źródeł i sprawdzonych gospodarstw. Pod uwagę będziemy brać cenę i zrównoważony rozwój, a zaopatrzenie będzie realizowane na podstawie długoterminowych umów partnerskich zawieranych z mniejszą liczbą dostawców. Ta zmiana już się rozpoczęła”.

Dodając: „W pierwszym roku obowiązywania nowej strategii chcieliśmy przyśpieszyć procesy, które się sprawdziły, poczynając od transformacji łańcucha dostaw surowców, zawierania strategicznych partnerstw i testowania nowych rozwiązań. W najbliższych latach spodziewamy się rozwoju i zwiększenia wpływu naszej działalności”.

Zobowiązanie ma zostać wprowadzone w życie wraz z programem wydarzeń we wrześniu. Wrześniowy program skoordynowanych działań odzwierciedla zobowiązania i ambicje firmy Mars w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jego elementy to:

 • Znacząca obecność na kluczowych wydarzeniach we wrześniu – podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ/Tygodnia Klimatycznego w Nowym Jorku przywódcy firmy Mars wezmą udział w dyskusjach panelowych i wystąpieniach dotyczących najważniejszych zagrożeń stojących przed planetą i jej mieszkańcami:
 • Stephen Badger (Chairman, Mars): ceremonia otwarcia Tygodnia Klimatycznego w Nowym Jorku; Frank Mars (Board Director i Vice President Mars, Sustainable Solutions): wydarzenie ONZ Global Compact.
  • Dyskusje panelowe i wystąpienia: Andy Pharoah (Vice President, Corporate Affairs, Strategic Initiatives and Sustainability), Barry Parkin (Chief Procurement and Sustainability Officer, Mars), Marika McCauley Sine (Vice President, Global Human Rights), Kevin Rabinovitch (Global Vice President for Sustainability) oraz inni.
 • Nawiązanie współpracy stacji radiowej Climate Calling z Project Everyone – Mars jest partnerem organizacji non-profit Project Everyone, której celem jest przyśpieszenie realizacji globalnych celów ONZ. W programach stacji radiowej liderzy i innowatorzy branży mogą dzielić się poglądami na temat postępów prac w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z wieloma partnerami, treści radiowe będą transmitowane w mediach społecznościowych na świecie przez cały wrzesień.
 • Mars USA podczas Tygodnia Klimatycznego – na interaktywnej wystawie Mars przedstawi swoje działania na rzecz zrównoważonego pozyskiwania składników tworzących zróżnicowane portfolio produktów. Uczestnicy dowiedzą się więcej o postępach działań w zakresie: energii odnawialnej, zmiany warunków w miastach dla zwierząt domowych oraz realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu.
 • Seria filmów dotycząca drobnych gospodarstw rolnych – Mars przygotuje serię krótkich filmów pokazujących początkowe działania na rzecz zmiany tradycyjnego podejścia do towarów oraz zobowiązania wobec drobnych rolników w naszym łańcuchu wartości. Filmy dotyczą kluczowych składników, takich jak ryż, mięta i wanilia.

UWAGI DLA REDAKTORÓW:
Kadra kierownicza firmy Mars będzie obecna podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ/Tygodnia Klimatycznego. Na miejscu będzie można omówić plan dotyczący zrównoważonego rozwoju o wartości 1 mld USD oraz zmian, jakie trzeba wprowadzić wspólnie z branżą i organizacjami pozarządowymi w celu przyśpieszenia tych działań.

Więcej informacji na temat planu:  www.SustainableInAGeneration.com.

Zdjęcia i film do pobrania: https://marspresscenter.com.

Mars, Incorporated – informacje
Mars jest firmą rodzinną z ponad stuletnią historią, wytwarzającą różnorodne produkty i oferującą usługi dla ludzi oraz ich ulubionych zwierząt domowych. Mars to globalna firma o poziomie sprzedaży ponad 35 mld USD produkuje jedne z najbardziej lubianych produktów na świecie: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S,® MARS DRINKS i COCOAVIA®. Mars jest też dostawcą usług weterynaryjnych: BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA®, ® i Pet Partners™. Mars, z siedzibą w McLean (VA), działa w ponad 80 krajach. Pięć Zasad marki Mars – Jakość, Odpowiedzialność, Wzajemność, Wydajność i Wolność – inspiruje ponad 100 000 Współpracowników do tworzenia wartości dla wszystkich partnerów i generowania wyników, z których są dumni każdego dnia.

Więcej informacji o Mars: www.mars.com. Obserwuj nas w serwisach FacebookTwitterLinkedInInstagram i YouTube.

Centrum prasowe:
Kimberly West