Dzisiejsze zobowiązania dotyczące zrównoważonej przyszłości

"Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" obejmuje kluczowe obszary celów wyznaczonych przez ONZ w ramach "Agendy 2030" dot. zrównoważonego rozwoju i zawiera ambitne zamierzenia sformułowane na podstawie badań naukowych oraz Pięciu Zasad. Nasz plan obejmuje trzy główne obszary – "Zdrowa planeta", "Prosperujący ludzie" oraz "Odżywianie dla dobrego samopoczucia".

Plik Video

Zdrowa planeta

Na podstawie danych ze szczegółowej kontroli naszego wykorzystania zasobów wyznaczyliśmy ambitny cel Zdrowa planeta powiązany z celami: Działania dla klimatuOchrona zasobów wodnych i Gospodarka rolna, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne zgodnie z zaleceniami naukowców dotyczącymi zachowania dobrego stanu planety w przyszłości.

Prosperujący ludzie

Wierzymy, że możemy i powinniśmy odgrywać rolę w zakresie tworzenia nowych możliwości dla ludzi w miejscach pracy i społecznościach, w których działamy. Nasz cel Prosperujący ludzie skupia się na kilku obszarach: Rosnący dochód, Poszanowanie praw człowieka i Nowe możliwości dla kobiet. Zakłada on poprawę życia zawodowego miliona osób w naszym łańcuchu wartości.

Mars Sustainability Nourishing

Odżywianie dla dobrego samopoczucia

Wierzymy, że ludzie powinni mieć dostęp do produktów i informacji, których potrzebują, aby żyć zdrowo. Cel Odżywianie dla dobrego samopoczucia stanowi nasze zobowiązanie do prowadzenia działań w obszarach Zaawansowane badania, innowacje i marketing w sposób, który umożliwi miliardom ludzi i ich zwierzętom zdrowsze i szczęśliwsze życie – teraz i w przyszłości.   

Filary naszego planu

Zrównoważony rozwój w Karcie Wyników 2020

Zobacz, jak daleko zaszliśmy w kierunku ambicji zrównoważonego rozwoju w pokoleniu. Pobierz naszą kartę wyników w formacie PDF.

Realizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu
Oto kilka przykładów ilustrujących, jak dążymy do zrealizowania tych ważnych celów – oraz postęp, jaki udało się nam osiągnąć: