Eyebrow
Prosperujący ludzie
Heading
Aby dokonać zmian w łańcuchu wartości niezbędna jest współpraca
Body

Uważamy, że światowa gospodarka oraz firmy, które jak Mars, działają globalnie - muszą zrobić znacznie więcej, aby praca wzmacniała pozycję ludzi. Wierzymy, że możemy i powinniśmy odgrywać rolę w zwiększaniu możliwości rozwoju ludzi w miejscach pracy i społecznościach, w których działamy. 

Kładziemy nacisk na poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości i staramy się aktywnie propagować tę ideę. Chcemy, aby wszystkie osoby związane z naszą firmą były traktowane sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem. Dotyczy to wszystkich, od pracowników fabryk w Chicago po rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej. 

W działaniach kierujemy się naszą globalną Human Rights Policy (Polityką dot. praw człowieka) oraz  wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. W naszej firmie działa globalny zespół ds. praw człowieka, który konsultuje działania z niezależnymi ekspertami oraz interesariuszami społecznymi. Z kolei komitet zarządzający ds. praw człowieka, w skład którego wchodzi wyższa kadra kierownicza Mars, sprawdza postępy i przygotowuje roczny raport dla Rady Dyrektorów.  

Uważamy, że wspólne działanie jest niezbędne, aby móc poczynić postępy w rozwiązywaniu złożonych i systemowych problemów związanych z prawami człowieka. Dlatego właśnie współpracujemy z rządami, firmami i społecznościami , aby definiować i osiągać wspólne cele. `

Zasady dotyczące praw człowieka  

Postępów w kwestii propagowani i poszanowania praw człowieka dokonujemy we wszystkich 80 krajach, w których prowadzimy działalność biznesową. Mamy jednak świadomość, że nadal stoimy przed wieloma wyzwaniami.   

Bazując na wytycznych ONZ dotyczących działalności biznesowej i praw człowieka, rozwinęliśmy  The CARE Framework . Jest to etapowe narzędzie do zarządzania decyzjami i działaniami dotyczącymi praw człowieka. Używamy The CARE Framework do tworzenia planów działania w zakresie praw człowieka dla priorytetowych łańcuchów dostaw surowców, takich jak  m.in. w przypadku "Thai Fish Supply Chain Human Rights". The CARE Framework obejmuje cztery obszary: 

 • Zaangażowanie w polityki i praktyki oraz tworzenie opcji zarządzania i możliwości. 

 • Ocena wpływu w całym łańcuchu wartości, aktywne słuchanie ludzi. 

 • Reagowanie - poszukiwanie opcji zapobiegania, zgłaszania i naprawiania skutków we współpracy z branżą, rządami i społeczeństwem obywatelskim. 

 • Transparentne działania i informowanie o sukcesach i wyzwaniach.   

Nasz program w zakresie praw człowieka obejmuje obszary: 

 • Odpowiedzialne miejsce pracy: staramy się tworzyć i utrzymywać miejsca pracy, w ramach których może się rozwijać 115 000 naszych Współpracowników .  Chcemy zapewniać przestrzeganie praw człowieka oraz aktywnie współpracować ze społecznościami. 

 • Działania w ramach tego programu: 

  • Szkolenie Współpracowników z przestrzegania "Guide to Ethics & Compliance", który opisuje nasze wartości i oczekiwania w zakresie praw człowieka. 

  • Zapewnienie wszystkim Współpracownikom możliwości kontaktu z naszym lokalnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, któremu można anonimowo i zachowaniem poufności zgłaszać wszelkie kwestie dotyczące miejsca pracy. 

  • Zapewnienie niezależnym audytorom dostępu do wszystkich naszych miejsc pracy, aby mogli ocenić działania i potwierdzić, że adresujemy wszystkie potencjalne problemy i wyzwania.  

 • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców: chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają nasze podejście do biznesu. Korzystamy z usług tysięcy dostawców z całego świata. To dzięki nim firma może prawidłowo działać, gdyż dostarczają nam kluczowe składniki naszych wyrobów oraz podstawowe towary i usługi. 

 • Prawa człowieka a zrównoważone pozyskiwanie surowców: dążymy do poprawy poszanowania praw człowieka w rozbudowanych łańcuchach dostaw produktów rolnych. Chcemy, aby nasze zasady obowiązywały nie tylko dostawców pierwszego poziomu, ale miały również wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych czy rybackich. Niektóre z najpoważniejszych problemów związanych z prawami człowieka w naszym łańcuchu wartości mogą tkwić w najdalszych krańcach rolniczych łańcuchów dostaw, gdzie wpływ i widoczność są zwykle niskie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie "Human Rights Position Statement"

Aby móc lepiej identyfikowania wyzwania związane z prawami człowieka w rozszerzonych łańcuchach dostaw wielu kluczowych surowców takich jak kakao, ryby czy olej palmowy współpracujemy z licznymi ekspertami. Na podstawie konsultacji oraz szczegółowej analizy publicznie dostępnych danych uznaliśmy pracę przymusową i pracę dzieci za problemy, które mogą stanowić największe zagrożenie w rozbudowanych łańcuchach dostaw. Próbując zwiększyć poszanowanie praw, kładziemy szczególny nacisk na te ważne kwestie i traktujemy priorytetowo działania obejmujące najbardziej narażone osoby. 

Staramy się lepiej zrozumieć naturę, zakres i podstawowe przyczyny problemów związanych z przestrzeganiem praw człowieka w łańcuchach dostaw. Dlatego właśnie współpracujemy z tymi, którzy wyznają podobne zasady. Angażujemy się w działania na rzecz realizacji wspólnych celów. Współpraca jest kluczowa, jeżeli chcemy poprawić poszanowanie praw człowieka w rozszerzonych łańcuchach dostaw, ponieważ trwały postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy branża, rząd, społeczeństwo obywatelskie i społeczności  razem podejmują działania. 

Działania branży 

Podejmujemy działania w obrębie firmy i łańcucha dostaw, aby rozwinąć  priorytetowe zasady przemysłu dotyczące pracy przymusowej (Consumer Goods Forum’s (CGF) Priority Industry Principles). Firma Mars kierowała pracami jako współprzewodniczący grupy ds. pracy przymusowej CGF, ponieważ uważamy, że monitorowanie sytuacji w całej branży i pilne podjęcie działań w tym zakresie jest niezwykle istotne. Wypracowane zasady są zbieżne z naszym obecnym podejściem do kwestii do praw człowieka. Dają nam oraz innym podmiotom możliwość pogłębienia i wzmocnienia działań w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z pracą przymusową. Chcemy działać i komunikować te obszary, aby wspólnie z innymi podmiotami z branży doprowadzić do trwałych zmian.  

Globalny partner strategiczny: Verité 

Globalna, strategiczna współpraca partnerska z organizacją non-profit Verité, zajmującą się prawami człowieka i zatrudnieniem, napawa nas dumą. Długoterminowa współpraca ma poprawić poszanowanie praw człowieka i jakość życia najbardziej narażonych pracowników w globalnym łańcuchu dostaw. Verité doradza nam i wspiera nasze działania operacyjne, zarówno skierowane do bezpośrednich dostawców, jak i w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw. Nasza współpraca koncentruje się na trzech filarach: Działanie, Statystyki i Dialog. Więcej informacji znajduje się w dokumencie  Skoll World Forum.  

Więcej informacji o współpracy z Verité.