Eyebrow
Prosperujący ludzie
Heading
Aby dokonać zmian w łańcuchu wartości niezbędna jest współpraca

Uważamy, że światowa gospodarka oraz firmy, które jak Mars działają globalnie - muszą zrobić znacznie więcej, aby praca wzmacniała pozycję ludzi. Wierzymy, że możemy i powinniśmy odgrywać rolę w zwiększaniu możliwości rozwoju ludzi w miejscach pracy, a także w społecznościach, w których działamy. 


Kładziemy nacisk na poszanowanie praw człowieka w całym łańcuchu wartości i staramy się aktywnie propagować tę ideę. Chcemy, aby wszystkie osoby związane z naszą firmą były traktowane sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem. Dotyczy to wszystkich, od pracowników fabryk w Chicago po rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej. 

W działaniach kierujemy się naszą globalną Human Rights Policy (Polityką dot. praw człowieka) oraz  wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. W naszej firmie działa globalny zespół ds. praw człowieka, który konsultuje działania z niezależnymi ekspertami oraz interesariuszami społecznymi, aby przyspieszać nasze prace. Z kolei komitet zarządzający ds. praw człowieka (Human Rights Steering Committee), w skład którego wchodzi wyższa kadra kierownicza Mars, sprawdza postępy i przygotowuje roczny raport dla Rady Dyrektorów.  

Wierzymy, że współpraca jest niezbędna w rozwiązywaniu złożonych i systemowych problemów związanych z prawami człowieka. Dlatego właśnie współpracujemy z rządami, firmami i społecznościami, aby osiągać wspólne cele w całym łańcuchu wartości. 

Zasady dotyczące praw człowieka  

Postępów w kwestii propagowania i poszanowania praw człowieka dokonujemy we wszystkich 80 krajach, w których prowadzimy działalność biznesową. Mamy jednak świadomość, że nadal stoimy przed wieloma wyzwaniami.   

Bazując na wytycznych ONZ dotyczących działalności biznesowej i praw człowieka, rozwinęliśmy The CARE Framework. Jest to etapowe narzędzie do zarządzania decyzjami i działaniami dotyczącymi praw człowieka. Wykorzystujemy The CARE Framework do tworzenia planów działania w zakresie praw człowieka dla priorytetowych łańcuchów dostaw surowców, takich jak m.in "Thai Fish Supply Chain Human Rights Action Plan". The CARE Framework obejmuje cztery obszary: 

 • Zobowiązanie do przestrzegania polityk i praktyk, a także tworzenie mechanizmów zarządzania i możliwości.

 • Ocena wpływu w całym łańcuchu wartości, aktywne słuchanie ludzi.

 • Reagowanie - poszukiwanie opcji zapobiegania, zgłaszania i naprawiania skutków we współpracy z branżą, rządami i społeczeństwem obywatelskim.

 • Transparentne działania i informowanie o naszych sukcesach i wyzwaniach.

Nasz program w zakresie praw człowieka obejmuje obszary: 

 • Odpowiedzialne miejsce pracy: pracujemy nad tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy, w ramach których może się rozwijać 115 000 naszych Współpracowników. Obejmuje to także zapewnienie przestrzegania praw człowieka oraz zaangażowanie na rzecz społeczności, w których działamy.

 • Działania w ramach tego programu: 

  • Szkolenie Współpracowników z przestrzegania "Guide to Ethics & Compliance", który opisuje nasze wartości i oczekiwania w zakresie praw człowieka. 

  • Zapewnienie wszystkim Współpracownikom możliwości kontaktu z naszym lokalnym Ombudsmanem (Rzecznik Współpracowników), któremu można anonimowo, z zachowaniem poufności zgłaszać wszelkie kwestie dotyczące miejsca pracy. 

  • Zapewnienie niezależnym audytorom dostępu do wszystkich naszych miejsc pracy, aby mogli ocenić działania i potwierdzić, że adresujemy wszystkie potencjalne problemy i wyzwania.  

 • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców: chcemy współpracować z partnerami, którzy podzielają nasze podejście do biznesu. Korzystamy z usług tysięcy dostawców z całego świata. To dzięki nim nasz biznes może się rozwijać, gdyż dostarczają nam oni kluczowe składniki naszych produktów oraz niezbędne towary i usługi. 

 • Prawa człowieka a zrównoważone pozyskiwanie surowców: dążymy do zwiększania poszanowania praw człowieka w rozbudowanych łańcuchach dostaw produktów rolnych. Chcemy, aby nasze zasady obowiązywały nie tylko dostawców pierwszego poziomu, ale miały również wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych czy rybackich. Niektóre z najpoważniejszych kwestii związanych z prawami człowieka w naszym łańcuchu wartości mogą tkwić w najdalszych krańcach naszych rolniczych łańcuchów dostaw, gdzie nasz wpływ i widoczność są zwykle niskie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie "Human Rights Position Statement"

Aby móc lepiej identyfikować wyzwania związane z prawami człowieka w rozszerzonych łańcuchach dostaw wielu kluczowych surowców takich jak kakao, ryby czy olej palmowy, współpracujemy z ekspertami. Na podstawie konsultacji oraz szczegółowej analizy publicznie dostępnych danych, uznaliśmy pracę przymusową i pracę dzieci za problemy, które mogą stanowić największe zagrożenie dla ludzi w naszych rozszerzonych łańcuchach dostaw. Próbując zwiększyć poszanowanie wszystkich praw, kładziemy szczególny nacisk na te ważne kwestie i traktujemy priorytetowo działania obejmujące najbardziej narażone osoby. 

Staramy się lepiej zrozumieć naturę, zakres i podstawowe przyczyny problemów związanych z przestrzeganiem praw człowieka w tych łańcuchach dostaw. Dlatego właśnie współpracujemy z tymi, którzy podzielają nasze zasady. Inwestujemy w działania na rzecz realizacji wspólnych celów. Współpraca jest kluczowa, jeżeli chcemy zwiększać poszanowanie praw człowieka na tym poziomie w rozszerzonych łańcuchach dostaw, ponieważ trwały postęp jest możliwy tylko wtedy, gdy branża, rząd, społeczeństwo obywatelskie i społeczności razem podejmują działania. 

Działania branży 

Podejmujemy działania w obrębie firmy i łańcucha dostaw, aby rozwinąć priorytetowe zasady przemysłu dotyczące pracy przymusowej (Consumer Goods Forum’s (CGF) Priority Industry Principles). Mars kierował pracami w rozwijaniu tych zasad jako współprzewodniczący grupy ds. pracy przymusowej CGF, ponieważ uważamy, że monitorowanie sytuacji w całej branży i pilne podjęcie działań w tym zakresie jest niezwykle istotne. Wypracowane zasady są zgodne z naszym obecnym podejściem do kwestii praw człowieka w Mars. Dają one nam i innym podmiotom możliwość pogłębienia oraz wzmocnienia naszych działań w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z pracą przymusową. Wspólnie z innymi podmiotami z branży, które podzielają ten cel, chcemy działać, komunikować i osiągać postępy w tej kwestii. 

Globalny partner strategiczny: Verité 

Jesteśmy dumni z naszego globalnego, strategicznego partnerstwa z wiodącą organizacją non-profit zajmującą się prawami człowieka i zatrudnieniem, Verité. Nasza długoterminowa współpraca ma na celu zwiększać poszanowanie praw człowieka i poprawiać jakość życia najbardziej narażonych pracowników w naszych globalnych łańcuchach dostaw. Bazując na naszej strategii w zakresie praw człowieka, Verité doradza nam i wspiera nasze działania operacyjne, zarówno skierowane do bezpośrednich dostawców, jak i w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw. Nasza współpraca koncentruje się na trzech filarach: Działanie, Statystyki i Dialog. Więcej informacji znajduje się w dokumencie  Skoll World Forum.  

Więcej informacji o współpracy z Verité.