Heading
Wspieranie zrównoważonej przyszłości
Subheading
Pomoc drobnym rolnikom w prosperowaniu

Uważamy, że wszystkie osoby pracujące w ramach naszych rozszerzonych łańcuchów dostaw powinny osiągać dochód wystarczający do utrzymania godnego standardu życia. Stanowi to nasz cel. Chociaż rzadko mamy bezpośrednie relacje z drobnymi rolnikami, wiemy, że dla naszej działalności są one kluczowe. Oprócz tego, że pomagamy im w rozwoju, pracujemy również, aby następne pokolenie miało motywację do zachowywania związków z rolnictwem, jako zawodem, który w przyszłości zapewni ludzkości dobrobyt.  

Dlaczego właśnie inwestujemy w program podnoszenia dochodów rolników

Szacuje się, że 200 milionów drobnych rolników jest w stanie wyżywić ludność świata, ale zbyt wielu z nich jest dotkniętych ubóstwem. Chociaż rzadko kupujemy bezpośrednio od nich, mamy świadomość, że trzeba pomagać im wychodzić z ubóstwa. Jest to również kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju naszych łańcuchów dostaw. Obecny model nie sprawdza się, dlatego nadszedł czas na zmianę.

Nasz plan opiera się na inwestowaniu w działania, które mają wymierny wpływ, począwszy od łańcuchów dostaw kakao, mięty i ryżu, w obrębie których wielu rolników prawdopodobnie żyje w ubóstwie. 

The Farmer Income Lab

W 2018 roku powołaliśmy do życia "Farmer Income Lab", ośrodek badawczy, który skupia się na pozyskaniu praktycznej wiedzy i informacji potrzebnych, do wyeliminowania ubóstwa wśród drobnych rolników. Ośrodek ten ma być katalizatorem szybszych i skuteczniejszych działań w obrębie łańcuchów dostaw. Ma także wzmacniać nasz wpływ w tym obszarze poprzez dzielenie się spostrzeżeniami z innymi. Cieszymy się, że organizacja Oxfam zgodziła się pełnić rolę jednego z naszych doradców.  

Większy wpływ dzięki "Livelihoods Fund for Family Farming"

Podejmujemy dalsze inwestycje, aby wspierać drobnych rolników. Założyliśmy fundusz, który zainwestuje ponad 130 mln USD w rozwój zrównoważonych projektów rolniczych. Mają one na celu zwiększenie dochodów, poprawę bezpieczeństwa żywności i odbudowę ekosystemów.   

Dążymy do tego, aby beneficjentami funduszu "Livelihoods Fund for Family Farming" było 200 000 gospodarstw rolnych. Jednocześnie chcemy rozwijać zrównoważone łańcuchy dostaw w celu pozyskiwania wysokiej jakości surowców. Więcej informacji: Oświadczenie dotyczące wysokości dochodu oraz Polityka dotycząca praw człowieka.

Call To Action