women sitting in a circle
Eyebrow
Prosperujący ludzie
Heading
Szanse dla kobiet
Subheading
Działania na rzecz społeczeństwa przyszłości

Kobiety odgrywają ważną rolę w naszej historii i prowadzonych obecnie działaniach. Wzmocnienie ich pozycji jest kluczowe, jeżeli firma i społeczeństwo jutra mają być zgodne z naszymi oczekiwaniami.  

Podczas gdy kobiety odpowiadają za dwie trzecie godzin pracy na świecie i produkują połowę światowej żywności, zarabiają tylko 10 procent globalnego dochodu i posiadają mniej niż 1 procent światowej własności.  

W ramach "Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" (Sustainable in a Generation Plan) skupiamy się na tworzeniu możliwości dla kobiet w obrębie naszych rynków pracy i zbytu oraz łańcucha dostaw:  

  •  Miejsce pracy: firmy z większą liczbą kobiet w zarządzie i na stanowiskach kierowniczych odnotowują lepsze wyniki. 
  •  Rynki zbytu: kobiety podejmują ponad 70 procent decyzji zakupowych oraz tworzą i kontrolują ponad jedną czwartą przychodów na świecie (20 bln USD). 
  •  Łańcuch dostaw: kobiety wnoszą istotny wkład w rolnictwo. Stanowią 43 procent siły roboczej na świecie ( 50 procent w Afryce Subsaharyjskiej), jednocześnie świadcząc nieodpłatną pracę opiekuńczą swoim rodzinom.  

Nasze plany: 

  • Miejsce pracy: nasz zarząd promuje różnorodność i integrację, a  rozwój kobiet jest kwestią priorytetową. Kadra kierownicza najwyższego szczebla uczestniczy w integracyjnych szkoleniach z zakresu przywództwa w celu zidentyfikowania sposobów radzenia sobie z uprzedzeniami i barierami kulturowymi ograniczającymi kobiety. Stale analizujemy role, w których kobiety były wcześniej niedostatecznie reprezentowane.  Jesteśmy także mentorem dla kobiet i dbamy o rozwój ich potencjału.
  • Rynki zbytu: prowadzimy pilotażowe programy szkoleniowe dla mikrodystrybutorów i mikrosprzedawców detalicznych, aby wzmacniać pozycję kobiet przedsiębiorców na rynkach wschodzących w Azji i Afryce. Naszym celem jest zwiększenie ich dochodów. Projekty "Maua" i "Bloom" to pilotażowe inicjatywy w Kenii i na Filipinach oferujące szkolenia w zakresie sprzedaży produktów konsumentom z obszarów miejskich o niskich dochodach . "The Unstereotype Alliance" to kolejny przykład organizacji zwalczającej szkodliwe stereotypy na temat płci obecne w przekazach reklamowych.  
  • Łańcuch dostaw: dostrzegamy związki między ubóstwem, prawami człowieka a równouprawnieniem kobiet. W związku z tym priorytetowo traktujemy działania i współpracę w łańcuchu dostaw kakao, ryżu i mięty. Wierzymy, że w tych obszarach których mamy największe możliwości na pozytywny wpływ. 

Wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwach producentów kakao  

Zgodnie z założeniami "Mars Chocolate Women’s Empowerment Plan", wspieramy kobiety w łańcuchu dostaw kakao poprzez szkolenia, dywersyfikację dochodów i oferowanie możliwości rozwoju umiejętności przywódczych. 

Wierzymy, że nasze działania przyniosą korzyści nie tylko kobietom, ale także naszej firmie i całemu społeczeństwu.