woman in greenhouse
Eyebrow
Odżywianie dla dobrego samopoczucia
Heading
Działania na rzecz bezpieczeństwa żywności
Subheading
Minimalizowanie ryzyka związanego z żywnością na świecie
Body

Jako producent żywności wiemy, jak ważne jest odżywianie i jak spożywane przez nas produkty wpływają na samopoczucie, w tym zdolności poznawcze i zdolność do pracy. Nie jest zaskoczeniem, że żywność nie spełniająca standardów bezpieczeństwa, może mieć niekorzystne skutki społeczne i ekonomiczne.  

To oznacza, że około 4,5 miliarda ludzi rocznie jest narażonych na działanie mikotoksyn, w tym aflatoksyn, które znajdują się w uprawach rolnych i zanieczyszczają 25 procent dostępnej na świecie żywności. W rezultacie tracimy od 600 mln do 1 mld USD. Ponieważ pojawiają się nowe zagrożenia, musimy podjąć pilne działania.  

To całkiem proste: jeżeli jedzenie nie jest bezpieczne, nie jest jedzeniem. Dlatego chcemy zwalczać niebezpieczną żywność, szczególnie w krajach o niskich dochodach. W ten sposób możemy walczyć z niedożywieniem na świecie.   

Plan działania w zakresie bezpieczeństwa żywności  

Próbujemy złagodzić ryzyko związane z żywnością, korzystając z badań i współpracy we wszystkich łańcuchach wartości: od produkcji rolnej (zbiorów), przez przetwórstwo i pakowanie, aż po sposób, w jaki zakupione produkty są przechowywane i konsumowane.  

Centrum badawcze Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności  

Centrum badawcze Mars ds. Bezpieczeństwa Żywności to globalne centrum i najnowocześniejszy ośrodek badawczy i szkoleniowy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Chcemy walczyć z niedożywieniem i innymi przyczynami składającymi się na brak bezpieczeństwa żywności na całym świecie, szczególnie w krajach o niskich dochodach. Chcąc zapewnić bezpieczniejszą żywność dla wszystkich, współpracujemy z rządami, środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi i branżą.  

African Orphan Crop Consortium 

We wszystkich segmentach biznesowych wykorzystujemy badania naukowe do zwiększenia wydajności produkcji rolnej i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego. Angażujemy się na przykład w prace African Orphan Crop Consortium (AOCC) – organizacji badającej genomy 101 afrykańskich upraw, które są kluczowe dla kultury i diety milionów afrykańskich rolników. Chcemy w ten sposób pomóc społecznościom zamieszkującym obszary wiejskie Afryki uprawiać bardziej odżywcze, a przy tym wydajne i odporne na suszę rośliny.  

Naukowcy z konsorcjum szkolą też hodowców roślin i zapewniają środki finansowe na rozwój i wdrażanie wyników badań oraz publikowanie wniosków. Zmiana na lepsze afrykańskiej kultury rolnej może wyeliminować niedożywienie, które dotyka 30 procent afrykańskich dzieci i kosztuje Afrykę prawie 125 mld USD rocznie. 

Wspólne badania naukowe i innowacje 

Współpracujemy ściśle z kilkoma organizacjami, które wnoszą wartość dodaną, wiedzę specjalistyczną i wkład w nasze programy mające na celu wsparcie bezpieczeństwa żywnościowego i walkę z niedożywieniem w krajach rozwijających się. 

Aby poprawić bezpieczeństwo żywności w krajach rozwijających się, współpracujemy z wieloma organizacjami:  

  • W 2015 roku ogłosiliśmy niewiążącą umowę z Tata Trusts na prowadzenie wspólnych badań nad normami żywieniowymi, które mogą pomóc rozwiązać problem anemii i innych form niedożywienia.  

  • Współpracujemy z organizacją World Food Program (WFP) w celu opracowania standardów produkcji żywności o dużej zawartości składników odżywczych dla ludzi dotkniętych głodem i niedożywieniem.  

  • Dla specjalistów ds. zaopatrzenia organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności, przygotowujemy oceny ryzyka i statystyki dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności w suchych środowiskach produkcyjnych. 

Dzisiejsza otwarta i oparta na współpracy postawa może w przyszłości pomóc w podniesieniu światowych standardów bezpieczeństwa żywności, co przełoży się na wyeliminowanie problemów z niedożywieniem ludzi i niebezpieczną żywnością. Więcej informacji:  Polityka dotycząca jakości i bezpieczeństwa żywności.