Prosperujący ludzie

Jako firma rodzinna oparta na Pięciu Zasadach uważamy, że gospodarka światowa oraz globalne firmy takie jak nasza muszą zrobić więcej, aby praca wzmacniała ludzi.

Z tego względu głównym elementem Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu jest nasze zamierzenie „Prosperujący ludzie”, w ramach którego dążymy do znaczącej poprawy jakości życia miliona ludzi w całym naszym łańcuchu wartości. W tym celu powstała sieć partnerów skupiająca organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej i inne instytucje, która skupia się na trzech obszarach, w których naszym zdaniem możemy doprowadzić do znaczących zmian – zwiększenie dochodów, poszanowanie praw człowieka i uwolnienie szans dla kobiet.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Lepsze życie dla miliona ludzi

Zwiększanie dochodu

Miliony drobnych rolników zajmują się produkcją żywności w ramach łańcuchów dostaw na świecie, przy czym wielu z nich żyje w ubóstwie. Jeżeli więc chcemy mieć bezpieczny i zrównoważony dostęp do surowców, takich jak kakao, mięta i ryż, musimy zrobić wszystko, aby możliwie zwiększyć dochody drobnych rolników.

W Marsie  ​Uważamy, że​​•praca w obrębie rozszerzonych łańcuchów dostaw powinna przynosić dochód wystarczający do utrzymania godnego standardu życia.

Zaczęliśmy od inwestycji w działania, które mają bezpośredni wpływ na nasze łańcuchy dostaw kakao, mięty i ryżu od Wybrzeża Kości Słoniowej po Kambodżę. Otworzyliśmy•Farmer Income Lab​​•wspólny ośrodek badawczy. Jego celem jest pełnienie roli katalizatora dialogu pomiędzy sektorami, wskazując•​​główne bariery​​•i opracowując efektywne metody działania•​​które pozwolą zwiększyć dochody rolników​​.

Wspólnie z Danone i innymi markami założyliśmy w 2015 roku Fundusz Rodzinnych Gospodarstw Rolnych. Za jego pośrednictwem zainwestowaliśmy wspólnie ponad 120 mln euro w rozwój zrównoważonego rolnictwa w ponad 200 000 gospodarstwach rolnych na całym świecie. Celem funduszu jest zwiększenie dochodów drobnych rolników, jak również zajęcie się kwestią bezpieczeństwa żywnościowego i odbudowy ekosystemów.

Sprawiedliwość, godność i szacunek

Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest podstawą każdego zrównoważonego biznesu. Jednak wyzwania związane z przestrzeganiem praw człowieka są niezwykle częste w całej gospodarce światowej i mogą być wyjątkowo złożone w najdalszych krańcach globalnych łańcuchów dostaw.

Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć branży w tym obszarze i uważamy, że poszukiwanie nowych rozwiązań jest niezwykle ważne. Chcemy, aby osoby i podmioty związane z naszą firmą były traktowane sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem. Dotyczy to wszystkich, od pracowników fabryk w Chicago po rolników na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Równość płci

Szanse dla kobiet

Kobiety odgrywają ważną rolę w naszej firmie, począwszy od łańcuchów dostaw po ścisłe kierownictwo. Kobiety wykonują pracę równą dwóm trzecim czasu pracy na świecie i produkują połowę światowej żywności, natomiast zarabiają tylko równowartość 10% światowego dochodu i posiadają mniej niż 1% globalnego majątku.

W ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu skupiamy się na tworzeniu możliwości dla kobiet w obrębie naszych rynków pracy i zbytu oraz łańcuchów dostaw.

Thriving People - Policies and Practices

Droga do przyszłości

Polityki i praktyki, którymi się kierujemy

Pomagając ludziom osiągnąć dobrobyt, opieramy się na globalnych politykach.