Prosperujący ludzie

Jako firma rodzinna oparta na Pięciu Zasadach uważamy, że gospodarka światowa oraz globalne firmy takie jak nasza muszą zrobić więcej, aby praca wzmacniała ludzi.

Z tego względu głównym elementem Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu jest nasze zamierzenie „Prosperujący ludzie”, w ramach którego dążymy do znaczącej poprawy jakości życia miliona ludzi w całym naszym łańcuchu wartości. W tym celu powstała sieć partnerów skupiająca organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej i inne instytucje, która skupia się na trzech obszarach, w których naszym zdaniem możemy doprowadzić do znaczących zmian – zwiększenie dochodów, poszanowanie praw człowieka i uwolnienie szans dla kobiet.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Improving Lives for 1 Million People

Increasing Income

Hundreds of millions of smallholder farmers may be part of producing food within the world’s supply chains, and far too many of them live in poverty. The reality is for us to have secure and sustainable access to raw materials like cocoa, mint and rice, we must focus on how best to increase the income of smallholder farmers.

At Mars, we believe everyone working within our extended supply chains should earn sufficient income to maintain a decent standard of living.

We’ve started by investing in activities that have a direct impact, beginning with our cocoa, mint and rice supply chains, which extend from Cote d’Ivoire to Cambodia. We created the Farmer Income Lab, a collaborative “think-do tank” to serve as a catalyst for cross-sector dialogues to identify what works and breakthrough barriers to find new approaches to driving increases in farmer income.

Together with Danone and others, we co-founded the Livelihoods Fund for Family Farming in 2015, which has begun investing over $120 million euros to develop sustainable agriculture on more than 200,000 farms around the world. The goal of the fund is to improve incomes for smallholder farmers, as well as tackle food security and restoring ecosystems.

Sprawiedliwość, godność i szacunek

Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest podstawą każdego zrównoważonego biznesu. Jednak wyzwania związane z przestrzeganiem praw człowieka są niezwykle częste w całej gospodarce światowej i mogą być wyjątkowo złożone w najdalszych krańcach globalnych łańcuchów dostaw.

Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć branży w tym obszarze i uważamy, że poszukiwanie nowych rozwiązań jest niezwykle ważne. Chcemy, aby osoby i podmioty związane z naszą firmą były traktowane sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem. Dotyczy to wszystkich, od pracowników fabryk w Chicago po rolników na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Równość płci

Szanse dla kobiet

Kobiety odgrywają ważną rolę w naszej firmie, począwszy od łańcuchów dostaw po ścisłe kierownictwo. Kobiety wykonują pracę równą dwóm trzecim czasu pracy na świecie i produkują połowę światowej żywności, natomiast zarabiają tylko równowartość 10% światowego dochodu i posiadają mniej niż 1% globalnego majątku.

W ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu skupiamy się na tworzeniu możliwości dla kobiet w obrębie naszych rynków pracy i zbytu oraz łańcuchów dostaw.

Thriving People - Policies and Practices

Droga do przyszłości

Polityki i praktyki, którymi się kierujemy

Pomagając ludziom osiągnąć dobrobyt, opieramy się na globalnych politykach.