Prosperujący ludzie

Jako firma rodzinna oparta na Pięciu Zasadach uważamy, że gospodarka światowa oraz globalne firmy takie jak nasza muszą zrobić więcej, aby praca wzmacniała ludzi.

Z tego względu głównym elementem Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu jest nasze zamierzenie „Prosperujący ludzie”, w ramach którego dążymy do znaczącej poprawy jakości życia miliona ludzi w całym naszym łańcuchu wartości. W tym celu powstała sieć partnerów skupiająca organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej i inne instytucje, która skupia się na trzech obszarach, w których naszym zdaniem możemy doprowadzić do znaczących zmian – zwiększenie dochodów, poszanowanie praw człowieka i uwolnienie szans dla kobiet.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Lepsze życie dla miliona ludzi

Zwiększanie dochodu

Miliony drobnych rolników zajmuje się produkcją żywności w ramach światowych łańcuchów dostaw, jednak zbyt wielu z nich żyje w ubóstwie. Jeżeli więc chcemy mieć bezpieczny i zrównoważony dostęp do surowców, musimy skupić się na tym, co zrobić, aby możliwie jak najlepiej zwiększyć dochody drobnych rolników.

W Mars wierzymy, że każdy kto pracuje w obrębie naszych rozszerzonych łańcuchów dostaw powinien zarabiać wystarczająco dużo, aby utrzymać godny standard życia.

Zaczęliśmy od inwestowania w działania, które mają na to bezpośredni wpływ, począwszy od naszych łańcuchów dostaw kakao, mięty i ryżu, które sięgają od Wybrzeża Kości Słoniowej po Kambodżę. Stworzyliśmy Farmer Income Lab wspólny ośrodek badawczy. Jego celem jest pełnienie roli katalizatora dialogu pomiędzy sektorami, w celu przełamania barier i zidentyfikowania, co działa, aby opracować nowe metody, które pozwolą zwiększyć dochody rolników.

Wspólnie z Danone i innymi partnerami założyliśmy w 2015 roku fundusz "Livelihoods Fund for Family Farming" rozpoczynając inwestycją w wysokości 120 mln euro. Celem funduszu jest rozwój zrównoważonego rolnictwa w ponad 200 000 gospodarstwach rolnych na całym świecie, zwiększenie dochodów drobnych rolników, jak również zajęcie się kwestią bezpieczeństwa żywnościowego oraz odbudowy ekosystemów.

Sprawiedliwość, godność i szacunek

Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest podstawą każdego zrównoważonego biznesu. Jednak wyzwania związane z przestrzeganiem praw człowieka są powszechne w całej gospodarce światowej i mogą być wyjątkowo złożone w najdalszych krańcach globalnych łańcuchów dostaw.

Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć branży w tym obszarze i uważamy, że poszukiwanie nowych rozwiązań jest niezwykle ważne. Chcemy, aby osoby i podmioty związane z naszą firmą były traktowane sprawiedliwie, z godnością i szacunkiem. Dotyczy to wszystkich, od pracowników fabryk w Chicago po rolników z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Równość płci

Szanse dla kobiet

Kobiety odgrywają ważną rolę w naszej firmie, począwszy od łańcuchów dostaw po ścisłe kierownictwo. Kobiety wykonują pracę równą dwóm trzecim czasu pracy na świecie i produkują połowę światowej żywności, natomiast zarabiają tylko równowartość 10% światowego dochodu i posiadają mniej niż 1% globalnego majątku.

W ramach Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu skupiamy się na tworzeniu możliwości dla kobiet w obrębie naszych rynków pracy i zbytu oraz łańcuchów dostaw.

Thriving People - Policies and Practices

Droga do przyszłości

Polityki i praktyki, którymi się kierujemy

Pomagając ludziom osiągnąć dobrobyt, opieramy się na globalnych politykach.