Zdrowa planeta

Rozumiemy, że stoimy w obliczu odpowiedzialności – i szansy – uzyskania większego wpływu na ludzi i planetę. W ciągu ostatnich kilku lat poczyniliśmy istotne postępy, osiągając cel, jakim jest zero odpadów z produkcji w naszych zakładach. We wszystkich 126 zakładach produkcyjnych na świecie zmniejszamy bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej i poprawę wydajności energetycznej. Jednocześnie poczyniliśmy znaczący krok w kierunku zmniejszenia ilości odpadów z żywności i innych produktów.

Chociaż zmniejszamy wpływ naszych bezpośrednich działań na środowisko naturalne, zdajemy sobie sprawę, że znaczna część naszego wpływu na planetę pochodzi z rozszerzonego łańcucha dostaw. Mniej więcej trzy czwarte naszej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z działań rolniczych i zmiany sposobu użytkowania gruntów związanej z uprawą składników, których potrzebujemy do produkcji naszych produktów. Silniki napędzające światowy biznes – nasze łańcuchy dostaw – są uszkodzone i pracujemy nad ich transformacją.
 
Po dokładnej analizie wykorzystania zasobów w całym łańcuchu wartości (od gospodarstw rolnych, przez fabryki, aż po gospodarstwa domowe) lepiej rozumiemy, jaki wywieramy wpływ na planetę. Jak nasza firma wpływa na zmiany klimatyczne, deficyty wody i użytkowanie gruntów. Opracowaliśmy plan rozwiązania tych problemów, zarówno wewnętrznie, jak i poprzez udział w programach takich jak Champions 12.3, który ma na celu szybszą realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 
Naukowcy wypowiadają się jednoznacznie, więc wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w zakresie działań na rzecz klimatu, gospodarki rolnej i ochrony zasobów wodnych, chcąc pomóc w realizacji naszej wizji zdrowej planety i zdrowych ludzi. Pracujemy nad globalnym rozwiązaniem tych problemów w kluczowych łańcuchach dostaw surowców, czyli kakao, ryżu i mięty (o których mówimy najczęściej), a także oleju palmowego, wołowiny, materiałów celulozowych i papierowych, soi i nabiału.

Mars relying on solar panels for energy use.

Działania na rzecz klimatu

Emisja gazów cieplarnianych przez człowieka zmieniła skład atmosfery. Ludzie na całym świecie zaczynają odczuwać tego skutki, począwszy od wyższych średnich i ekstremalnych temperatur, poprzez zmiany w strukturze opadów, aż po poważniejsze i mniej przewidywalne burze.

Naukowcy twierdzą, że aby uniknąć najpoważniejszych konsekwencji związanych ze zmianami klimatycznymi, musimy ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2 stopni Celsjusza – progu określonego przez Porozumienie paryskie  W ramach naszych działań wyznaczyliśmy cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości o 27% do 2025 roku i o 67% do 2050 roku.

Healthy Planet - 3a

Ochrona zasobów wodnych

Niedobór wody dotyka 40% ludzi na całym świecie, a wraz z dalszym wzrostem liczby ludności odsetek ten będzie rósł. Rolnictwo zużywa najwięcej wody, więc aby zarządzać tymi krytycznymi zasobami w sposób zrównoważony, musimy kontrolować, co, jak i gdzie uprawiane są surowce w naszym łańcuchu dostaw.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Gospodarka gruntami

Codziennie polegamy na rolnictwie w zakresie surowców takich jak ryż, kakao i wanilia. Dotyczy to całego świata. Na przestrzeni setek lat innowacje w rolnictwie przyczyniały się do zwiększenia plonów rolników, co pomagało wyżywić coraz liczniejszą populację na Ziemi. Jednocześnie postęp ten przyniósł nowe wyzwania dla rolnictwa, w tym pogarszającą się jakość gleby, wycieki nawozów i pestycydów oraz skutki zmian klimatycznych.

Wyzwania te wymagają działań mających na celu utrzymanie gruntów pod przyszłe uprawy oraz ochronę różnorodności biologicznej, siedlisk i zasobów naturalnych. 

Transparentność i pomiar

W dalszym ciągu rozwijamy•polityki i plany działania, chcąc zrealizować cele związane ze zrównoważonym rozwojem•we wszystkich obszarach: od energii odnawialnej i wylesianie po wykorzystanie wody.

Worker documenting recycled packaging

Opakowanie wyprodukowane w sposób zrównoważony

Opakowanie to nieodzowny element każdego produktu firmy Mars. Jest potrzebne do bezpiecznego transportu i zachowania świeżości produktów; pozwala też rozróżnić nasze marki. Mars rozumie znaczenie opakowań, dlatego do 2025 roku planujemy wdrożenie opakowań nadających się w 100% do recyklingu.

Chcąc osiągnąć ten cel, zmienimy coś więcej niż tylko samo opakowanie. Mars będzie zachęcać konsumentów do odpowiedzialnego pozbywania się opakowań. Opracujemy też nową infrastrukturę recyklingu poprzez rozwój sortowni tworzyw sztucznych, co powinno umożliwić właściwy recykling ponad 90% zużytych opakowań z tworzyw sztucznych.