Eyebrow
Zdrowa planeta
Heading
Ochrona zasobów wodnych
Subheading
Troska o cenne zasoby
Body

Cenne zasoby naturalne muszą pozostać dla kolejnych pokoleń. Najcenniejszym z zasobów jest woda. Jej niedobór dotyka 40 procent populacji. Wraz z dalszym wzrostem liczby ludności odsetek ten również będzie rósł. Rolnictwo jest działalnością, która generuje zużycie największej ilości wody. Zrównoważona gospodarka wodna wymaga więc skupienia uwagi na tym, co się uprawia w łańcuchach wartości oraz w jaki sposób się to robi. Nie wolno zapominać o skutkach zmian klimatycznych, ponieważ mogą one zmieniając ilość, czas, intensywność oraz wielkość szkód wyrządzanych w rolnictwie.  

W ramach "Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" naszą długoterminową ambicją jest wyeliminowanie nadmiernego zużycia wody w naszym łańcuchu wartości. Pierwszym krokiem ma być ograniczenie go o połowę do 2025 roku* Za cel postawiliśmy sobie też poprawę wydajności zużycia wody w zakładach produkcyjnych narażonych na deficyt wody o 15%* do 2020 roku. Pod koniec 2018 roku byliśmy już prawie w połowie drogi do osiągnięcia tego celu. 

Określiliśmy całkowite zużycie wody w globalnych łańcuchach dostaw, oceniliśmy, czy woda ta pochodzi z naturalnych opadów deszczu lub nawadniania upraw. Zaczęliśmy ograniczać jej zużycie w rejonach pozyskiwania surowców, które borykają się z deficytem wody – w Australii, Indiach, Pakistanie, Hiszpanii i USA. Więcej informacji: Stanowisko dotyczące ochrony zasobów wodnych

Nasze bezpośrednie działania to efektywne wykorzystywanie wody, dążenie do jej odzysku i zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez odpowiedzialne zarządzanie ściekami. Rezultaty były obiecujące i doprowadziły do zmniejszenia globalnego zużycia wody o 18 procent w latach 2007-2015.  

Z myślą o bardziej zrównoważonym wykorzystywaniu wody wdrażamy szkolenia i technologie dla rolników w obrębie naszych łańcuchów dostaw. W niektórych lokalizacjach przewodzimy ochronie zasobów wodnych. Współpracujemy z dostawcami, stosujemy standardy wyznaczone przez "Sustainable Rice Platform" i "Alliance for Water Stewardship", rządowe agencje rozwoju oraz organizacje pozarządowe. Wszystko to, aby móc dokonać znaczących zmian w społecznościach rolniczych. Jednym z przykładów jest współpraca ze szwajcarską organizacją pozarządową, Helvetas  oraz współpraca w ramach projektu efektywnego wykorzystywania wody, WAPRO.  W ramach inicjatywy 17 partnerów z sektora prywatnego i publicznego próbuje poprawić bezpieczeństwo żywnościowe, efektywność wykorzystania wody i dochody ponad 60 000 rolników uprawiających bawełnę i ryż w sześciu krajach Azji i Afryki.  

Tam, gdzie nie możemy ograniczyć zużycia wody do zrównoważonego poziomu, zastanowimy się nad działaniami równoważnymi poza naszym łańcuchem wartości, takimi jak odtworzenie krajobrazu. Jeżeli te działania nie będą w stanie złagodzić lokalnego problemu z wodą, będziemy chronić zasoby wodne poprzez zmianę miejsca, z którego pozyskujemy surowce. Zobowiązujemy się bowiem zrobić wszystko , co w naszej mocy, aby ochronić ten cenny zasób. 

*(w porównaniu z 2015 rokiem)