Plan Zrównoważonego Rozwoju

Wspieranie zrównoważonej przyszłości

Uważamy, że wszystkie osoby pracujące w ramach naszych rozszerzonych łańcuchów dostaw powinny osiągać dochód wystarczający do utrzymania godnego standardu życia. Stanowi to nasz cel. Chociaż rzadko mamy bezpośrednie relacje z drobnymi rolnikami, wiemy, że dla naszej działalności są one kluczowe. Oprócz tego, że pomagamy im w rozwoju, pracujemy również, aby następne pokolenie miało motywację do zachowywania związków z rolnictwem, jako zawodem, który w przyszłości zapewni ludzkości dobrobyt.  

Dlaczego właśnie inwestujemy w program podnoszenia dochodów rolników

Szanse dla kobiet

Kobiety odgrywają ważną rolę w naszej historii i prowadzonych obecnie działaniach. Wzmocnienie ich pozycji jest kluczowe, jeżeli firma i społeczeństwo jutra mają być zgodne z naszymi oczekiwaniami.  

Podczas gdy kobiety odpowiadają za dwie trzecie godzin pracy na świecie i produkują połowę światowej żywności, zarabiają tylko 10 procent globalnego dochodu i posiadają mniej niż 1 procent światowej własności.