Eyebrow
Inwestycja w lepsze jutro
Heading
Dopingujemy siebie, aby chronić przyszłość

Autorem tego artykułu jest Barry Parkin, Chief Procurement & Sustainability Officer. Artykuł ten po raz pierwszy pojawił się w raporcie Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu na lata 2017-2018. Kliknij tutaj, aby przeczytać pełny raport.

To oczywiste, że współpraca pomimo konkurencji jest kluczowa do wprowadzenia zmian na odpowiednią skalę, dlatego w ubiegłym roku mocno inwestowaliśmy w rozbudowę istniejących obszarów współpracy i uruchamianie nowych.

 

Strategiczna dla nas jest współpraca z Funduszem Rodzinnych Gospodarstw Rolnych, który założyliśmy w 2015 roku z Danone i innymi firmami. Fundusz zainwestuje 120 mln euro w projekty dotyczące zrównoważonego rolnictwa, które przyczyniają się do zwiększenia dochodów drobnych rolników, jednocześnie zajmując się bezpieczeństwem żywnościowym i odbudową wrażliwych ekosystemów. Dążymy do tego, aby 200 tysięcy gospodarstw rolnych odnosiło dzięki funduszowi korzyści. Obecnie od ponad roku realizujemy w terenie trzy projekty, a kolejne cztery kolejne są już w przygotowaniu.

Niedawno miałem okazję zobaczyć na własne oczy realizację projektu, w którym współpracujemy z rolnikami uprawiającymi wanilię na Madagaskarze. Już po roku doskonale widać, że fundusz oraz nasze podejście ma realny, pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Jest duża szansa, że przychody rolników zwiększą się nawet o 300 procent, a wszystko dzięki poprawie metody upraw oraz uwzględnieniu jej w następnym etapie łańcucha dostaw. Nasze zobowiązanie do zaopatrywania się z danego źródła przez 10 lat sprawia, że rolnicy mogą inwestować bez ryzyka, a my możemy wesprzeć dobrobyt ponad 3000 producentów i około 12 tysięcy członków ich rodzin.

Jednym z największych wyzwań, z którymi musimy się mierzyć, jest wylesianie wywołane ekstensywnym rolnictwem. W kwestii kakao współpracujemy z podobnymi firmami w branży za pośrednictwem Światowej Fundacji Kakao, tworząc innowacyjne publiczno-prywatne partnerstwo o nazwie Inicjatywa ds. Kakao i Lasów, aby zapobiec procesowi wylesiania w Ghanie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Dzięki konsekwentnym działaniom rządu i naszej branży oraz inwestycjom, inicjatywa ta ma potencjał powstrzymania wylesiania wywołanego działalnością rolniczą w tych krajach oraz jest przykładem na to, jakie efekty można także osiągnąć w przypadku innych krajów i surowców.

Ustanowiliśmy nowe długoterminowe partnerstwo strategiczne z wiodącą organizacją praw człowieka - Verité, aby wzmocnić wpływ naszych programów ochrony praw człowieka, które to programy funkcjonują w naszych fabrykach, u dostawców poziomu 1 oraz w najdalszych zakątkach rozszerzonych łańcuchów dostaw. Otworzyliśmy też Laboratorium Dochodów Rolniczych, wspólny ośrodek badawczy, który ma identyfikować sposoby zwiększenia dochodów drobnych rolników. W 2018 roku opublikowano wstępne badania i spostrzeżenia. Dokument powstał we współpracy z organizacją Oxfam, Wageningen University w Holandii i grupą Dalberg.

Kolejnym bardzo ważnym partnerem jest fundacja Ellen MacArthur Foundation, z którą rozpoczęliśmy współpracę w ramach inicjatywy New Plastics Economy. Wsparliśmy działania fundacji w zakresie realizacji naszego celu, którym jest używanie opakowań nadających się w 100 procentach do recyklingu do 2025 roku. Stosowanie mniejszej liczby plastikowych opakowań, ograniczanie plastikowych odpadów opakowaniowych i zwiększanie skali recyklingu plastikowych opakowań to główne priorytety dla mojego zespołu i dla mnie osobiście. Wiemy, że jest wiele do zrobienia w tym obszarze, dlatego zwiększyliśmy inwestycje i zasoby, aby przyspieszyć postępy.

Odnotowaliśmy znaczny postęp w kwestii deficytu wody, szczególnie w kontekście produkcji ryżu w Pakistanie, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, czyli krajach naszego szczególnego zainteresowania. To dobry początek, ale przed nami jeszcze dużo pracy. A ponieważ na całym świecie regiony zaopatrzenia w surowce borykają się ze zmianami klimatycznymi, ryzyko, z którym musimy się mierzyć, rośnie.

W ramach strategii Nourishing Wellbeing dalej stosujemy nowatorskie zasady odpowiedzialnego marketingu – wprowadzamy złożony system pomiaru zgodności z Kodeksem Marketingowym firmy Mars (są to między innymi wnikliwe audyty zewnętrzne). Pierwsze miejsce w kategorii marketingu w rankingu Global Access to Nutrition Index (ATNI) potwierdza, że Mars jest liderem w tym obszarze. Podnosimy standardy branżowe – zwłaszcza w nowym obszarze cyfrowej samoregulacji – współpracując z wieloma partnerami o podobnym nastawieniu.

Skutecznie realizujemy nasze zobowiązanie do doskonalenia i rozszerzania oferty produktów, które dostarczamy konsumentom, aby poprawić ich dobrostan. Przeznaczyliśmy duże środki na rozwój inwestycji, chcąc wyjść naprzeciw potrzebom konsumentów szukających bardziej naturalnych składników. Warto wymienić opracowywanie nowych, naturalnych barwników oraz pozyskiwanie zgody na ich stosowanie od organów regulacyjnych na wielu rynkach.

Dzięki tym inicjatywom – a także wewnętrznym programom wspierającym zdrowie i dobre samopoczucie Współpracowników – odnotowaliśmy o 55 procent lepszy łączny wynik w rankingu Global ATNI i wzrost z 3,6 punktu (na 10) w 2016 roku do 5,6 punktu w 2018 roku.

Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu jest bezpośrednio powiązany z celami biznesowymi, dlatego w pierwszych trzech latach inwestujemy ponad 1 mld USD, aby rozpocząć realizowanie naszych celów i ambicji. Wiemy, że pełna realizacja Planu potrwa dekady i być może przez kilka pierwszych lat nie odnotujemy szybkich postępów w przypadku niektórych celów. Będziemy jednak wytrwale podążać wytyczonym szlakiem. W pierwszym roku niezbędne było rozpoczęcie transformacji łańcuchów dostaw surowców, przyśpieszenie procesu, który już funkcjonuje, zawieranie kluczowych partnerstw, inwestowanie w nie oraz testowanie nowych metod. W najbliższych latach spodziewamy się rozwoju naszej działalności i zwiększenia wpływu.

Z poważaniem

Barry Parkin

 

Mars – więcej informacji