Eyebrow
Plan Zrównoważonego Rozwoju
Heading
Budujemy "odporną" przyszłość dla mięty
Subheading
Świeże podejście
Body

Wraz z uruchomieniem naszej globalnej inicjatywy AdvanceMint   zaczęliśmy rozwijać badania nad roślinami. Inwestujemy w producentów mięty i ich społeczności, aby uprawy mogły prowadzić także następne pokolenia.  

 

DROGA DO UPRAWY MIĘTY W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY 

Mięta to roślina uprawiana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach, zapewniająca środki utrzymania ponad milionowi rolników. Z myślą o rozwiązywaniu problemów charakterystycznych dla danego regionu, współpracujemy z rolnikami i ekspertami za pośrednictwem AdvanceMint. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć ślady działalności rolniczej oraz różne wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe.  

Cele do 2025 roku: 

  • Rozwój badań nad miętą dzięki współpracy z partnerami. 
  • Zmniejszenie zużycia wody o 30 procent w obszarach z deficytem wody poprzez promowanie dobrych praktyk rolniczych.  
  • Zwiększenie dochodów drobnych rolników dzięki współpracy z branżowymi ekspertami i dostawcami. 

Działania będą prowadzone w trzech głównych obszarach: 

Silne rośliny 

Badania naukowe wskazują, że zmieniające się wzorce pogodowe, stan gleby i choroby zagrażają długoterminowej dochodowości mięty. Dlatego właśnie finansujemy badania, które doprowadzą do powstania roślin odpornych na choroby, dających większe plony, dostosowanych do zmian klimatycznych i efektywnie wykorzystujących wodę. 

Silne rolnictwo 

Drobni producenci mięty w Indiach borykają się z malejącymi plonami i rosnącym deficytem wody. Przez następne pięć lat, wspólnie z naszym partnerem, organizacją Tanager, będziemy realizować program "Shubh Mint". Przeszkolimy ponad 20 000 drobnych rolników w Uttar Pradesh, głównym regionie uprawy mięty. Szkolenia te będą dotyczyć dobrych praktyk rolniczych. Rolnicy uzyskają informacje na temat technik sadzenia i nawadniania, zdrowia gleby i międzyplonów, które poprawiają odporność. 

W USA i Kanadzie uprawa mięty wiąże się z wysokimi kosztami, co może czasami utrudniać wdrażanie nowych, udoskonalonych praktyk rolniczych. Aby rozwiązać ten problem, jesienią 2017 roku rozpoczęliśmy program pilotażowy, który oferuje coroczne finansowanie dla stanowych związków producentów mięty. Dzięki niemu rolnicy mogą przetestować lub wdrożyć najlepsze praktyki dotyczące ograniczenia zużycia wody, poprawy zdrowia gleby i/lub zwiększenia efektywności energetycznej.

Silne społeczności 

W stanie Uttar Pradesh rolnicy zajmujący się uprawą mięty głównie na własne potrzeby mierzą się z wieloma wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi, takimi jak nierówność płci i różnice w poziomie wykształcenia. Realizując nasze zobowiązanie do poprawy dochodów drobnych rolników, nawiązaliśmy współpracę z organizacją Tanager. Zorganizowaliśmy ponad 200 grup samopomocy dla kobiet w Indiach, dzięki którym mogą mieć ze sobą kontakt, dostęp do informacji i kapitału oraz nabywać umiejętności niezbędne do prac rolniczych i zarabiania na siebie w inny sposób. Za pośrednictwem organizacji pozarządowej READ India finansujemy nowe biblioteki wiejskie, miejsca spotkań społeczności, aby oferować ludziom książki, komputery, bezpieczną wodę pitną, szkolenia i możliwości. 

W Ameryce Północnej, gdzie w miętę zaopatrujemy się pośrednio w ponad 300 gospodarstwach rolnych, wspólnie z uniwersytetami rozwijamy program w stanach, które ją produkują. Tą drogą przekazujemy studentom wiedzę nt. zrównoważonej uprawy mięty i wytwarzamy głębsze więzi między rolnikami a konsumentami. To ważne, jeżeli z tego ważnego surowca mają korzystać także przyszłe pokolenia.

    Mars – więcej informacji