Eyebrow
Spojrzenie w przyszłość
Heading
CEO Grant F. Reid opowiada o transformacji działalności biznesowej
Subheading
Prezes firmy Mars opowiada o transformacji, celach i zrównoważonym rozwoju

W ostatnim wydaniu Bloomberg Businessweek Debrief CEO Grant F. Reid opowiedział, dlaczego już od 100 lat Mars jest potęgą. Jego zdaniem firma zawdzięcza to bliskim relacjom z konsumentami. Relacje z nimi dotyczą nie tylko produktów, ale też wizji tego, jak prowadzimy działalność biznesową, z myślą o przyszłości ludzkości. Dla nas ważny jest każdy człowiek. 
 
Naprawdę uważamy, że to dzisiejsza praca tworzy przyszłość świata, jakiego pragniemy. To nie tylko wizja – to nasz drogowskaz, jak mamy postępować, mając na względzie przyszłość i dokonując wyborów, które przełożą się na szybki postęp, nie narażając przy tym na szwank przyszłości, którą chcemy stworzyć. 

„Chcemy, aby nasza firma była dalej w prywatnych rękach” – informuje Reid. Mars jako firma rodzinna ma swobodę finansową w podejmowaniu długoterminowych decyzji. „Wyniki bez wyznaczenia celu nie mają sensu. Nie da się osiągnąć celu bez wyników. Konieczne jest jedno i drugie”. Ta wizja będzie realizowana przez firmę przez kolejne 100 lat i dłużej. Reid wyjaśnia też, dlaczego Mars aktywnie działa na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wspiera lokalne społeczności i oferuje odżywcze posiłki dla ludzi i zwierząt domowych na całym świecie. 
 

Reid opowiedział też o możliwościach i wyzwaniach w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym, społecznym i środowiskowym. Ujawnia, że celem firmy jest podwojenie sprzedaży do 70 mld USD w wyniku rozwoju podstawowych kategorii, przy jednoczesnym poszerzeniu portfela i wartości, jaką firma dostarczyć konsumentom poprzez przejęcia.   
 
Na zakończenie stwierdza, że wizja przyszłości nakreślona przez firmę – do tego oparta na Pięciu Zasadach – może napawać dumą. 

Więcej na ten temat (zaangażowanie rodziny w firmę, dlaczego marka cukiernicza rozszerzyła działalność o produkty dla zwierząt domowych itp.) – w artykule Bloomberg.

Mars – więcej informacji