Eyebrow
Laboratorium Dochodów Rolniczych
Heading
Ramię w ramię z rolnikami działamy na rzecz ekologicznej przyszłości

Po ponad stu latach w biznesie nauczyliśmy się kilku rzeczy – na przykład tego, że najbardziej udane i zrównoważone praktyki biznesowe to takie, które przynoszą wzajemne korzyści wszystkim stronom. Jako globalna firma spożywcza jesteśmy zależni od małych gospodarstw rolnych. Mamy więc obowiązek, aby zapewnić drobnym rolnikom, którzy uprawiają surowce niezbędne do wyrobu naszych produktów, możliwości uzyskania godziwego wynagrodzenia. Tylko tak mogą utrzymywać swoje gospodarstwa, rodziny i społeczności – teraz i w przyszłości.

Niestety aż 200 milionów drobnych rolników produkujących żywność w ramach globalnych łańcuchów dostaw nadal żyje w ubóstwie. Nie dość, że ma to negatywny wpływ na małe gospodarstwa rolne już teraz, to w przyszłości nie będą one w stanie zaspokoić popytu na miętę, ryż, kakao i inne składniki niezbędne do wyrobu naszych produktów. Z tego względu otworzyliśmy Laboratorium Dochodów Rolniczych - wspólny ośrodek badawczy, który ma stawiać pytania, opracowywać rozwiązania i inspirować działania w celu zbudowania globalnych łańcuchów dostaw wspomagających rolników i przedsiębiorców.

„Dążymy do tego, aby praca w obrębie naszych rozszerzonych łańcuchów dostaw przynosiła dochód wystarczający do utrzymania godnego poziomu życia. Pracami Laboratorium Dochodów Rolniczych będziemy kierować wspólnie z wieloma ekspertami.” – Barry Parkin, Chief Procurement and Sustainability Officer

Nasze podejście oparte jest na badaniach naukowych i współpracy. Dzięki współpracy z wieloma partnerami – z sektora akademickiego, prywatnego, organizacji pozarządowych i międzyrządowych, badamy dowody i prowadzimy dialog, aby wypracować zasady działania ukierunkowane na wyniki, które pomogą rolnikom zwiększyć dochody. Nie robimy tego tylko dla siebie. W 2018 r. opublikowaliśmy spostrzeżenia i dane, z których skorzysta cała branża. 

Opracowujemy zasady i modele działania, aby drobni rolnicy mogli zarabiać na życie już teraz. Dbamy, by mogli w przyszłości uprawiać i produkować miętę, kakao, ryż i inne ważne surowce, dostarczając Współpracownikom składników do wyrobu produktów, które tak cenią nasi klienci.

Mars – więcej informacji