Eyebrow
Zdrowa planeta
Heading
Transformacja kluczowych łańcuchów dostaw
Subheading
Mars podejmuje działania na rzecz klimatu
Body

Stanowisko nauki jest jednoznaczne – zmiana klimatu jest czymś realnym. Już teraz ludność świata zaczyna odczuwać jej efekty.  

Żeby zrealizować plan "Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu", przeanalizowaliśmy wyniki najbardziej wiarygodnych badań naukowych. Zgodnie z nimi musimy zmniejszyć całkowitą emisję gazów cieplarnianych w całym naszym łańcuchu wartości o 27% do 2025 r. i o 67% do 2050 r. (w odniesieniu do poziomów z 2015 r.). Jest to kluczowe jeżeli chcemy uchronić naszą planetę przed ociepleniem o 2 stopnie Celsjusza. Tak realizujemy ten cel: 

  • Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w bezpośrednich działaniach operacyjnych do 2040 r. (ok. 420 zakładów w ponad 80 krajach).  Powszechnie pozyskujemy energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i wspieramy rozwój odnawialnych rozwiązań termicznych.  
  • Mars już teraz wykorzystuje lub kupuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do pokrycia ponad 50 procent zapotrzebowania naszej całkowitej działalności (100 procent w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, na Litwie, w Meksyku, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych). Oprócz tego podpisaliśmy nową 20-letnią umowę na zakup energii z Total EREN. Od 2020 roku 100 procent zapotrzebowania na energię elektryczną w Australii będzie pokrywać energia słoneczna.  

Transformacja łańcuchów dostaw w celu ochrony klimatu 

Aby stawić czoła problemowi emisji gazów cieplarnianych, próbujemy udoskonalić metody produkcji żywności w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw. Trzy czwarte śladu węglowego, jaki pozostawia cały łańcuch wartości, pochodzi z emisji związanej ze zmianą sposobu użytkowania gruntów i prowadzenia gospodarki rolnej, z surowców używanych do wyrobu naszych produktów.  

Przekształcamy kluczowe łańcuchy dostaw poprzez współpracę z dostawcami, rolnikami i innymi podmiotami, aby zapobiec wylesianiu i produkować składniki w sposób bardziej efektywny, co pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zrównoważone działania dotyczące rolnictwa, takie jak skuteczne nawadnianie, odporne uprawy oraz poprawa stanu gleby, nie tylko poprawią wpływ na środowisko, ale też zwiększają dochody rolników. 

Ponadto współpraca z dostawcami i rolnikami, zarówno dużymi, jak i małymi, będzie miała kluczowe znaczenie dla skuteczniejszego zapobiegania wylesianiu. Współpracujemy z nimi, aby rosnące zapotrzebowanie na surowce nie niszczyło lasów i nie degradowało naturalnych terenów. Badamy też możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w glebie i drzewach, z myślą o ochronie lasów dla przyszłych pokoleń.  

Więcej informacji: Oświadczenie dotyczące działania na rzecz klimatu oraz Oświadczenie dotyczące gospodarki rolnej