Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Tworzenie globalnego łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania

Potrzebujemy lasów. Stanowią siedlisko dla połowy wszystkich znanych gatunków roślin i zwierząt, regulują lokalne wzorce opadów, służą jako ważny rezerwuar węgla i zapewniają środki do życia milionom ludzi w społecznościach wiejskich.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów informujemy o dotychczasowych postępach w ograniczaniu wylesiania, zgodnie ze strategią Kakao dla pokoleń. Przedstawiamy też nowe zobowiązania do działań na rzecz przyszłości bez wylesiania. Link do materiałów prasowych

Postępy jakie poczyniliśmy do dziś

W ramach zobowiązania do zachowania lasów i dostaw o całkowicie ustalonym pochodzeniu do 2025 roku, 24% naszego globalnego łańcucha dostaw kakao będzie podlegać mapowaniu za pomocą GPS na poziomie gospodarstw rolnych. Odnotowaliśmy też postęp w monitorowaniu dostaw kakao sprowadzanych z kraju pochodzenia za pośrednictwem bezpośrednich dostawców poziomu 1, grup rolników poziomu 2 i rolników poziomu 3. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Łańcuch dostaw kakao w przyszłości

Oprócz zamierzeń przedstawionych w pierwotnej strategii Kakao dla Pokoleń, mamy inne ambicje: zbudowanie światowego łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania, egzekwowanie od dostawców kakao poszanowania praw człowieka i propagowanie tej idei w stosunku do lokalnych społeczności.

Mamy zamiar mapować za pomocą technologii GPS 100 procent naszego łańcucha dostaw do poziomu gospodarstw rolnych, przygotować ocenę ryzyka i plany działania dla wszystkich krajów, w których pozyskujemy kakao: Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany (gdzie uprawia się prawie 65% kakao), Indonezji, Brazylii, Kamerunu i Ekwadoru.

Będziemy rozwijać współpracę z dostawcami kakao, rządami i partnerami społecznymi, z którymi mamy wspólny cel - ochronę lasów dla przyszłych pokoleń. Chcemy więc przyśpieszyć działania, współpracując wyłącznie z dostawcami kakao, którzy mogą pomóc nam zrealizować cele wyznaczone w planie Kakao dla Pokoleń.

Mars – więcej informacji