Eyebrow
Nagroda za etyczne postępowanie
Heading
Globalne działania na rzecz zmian docenione kolejną nagrodą dla najbardziej etycznej firmy
Body

Świat dostrzega nasze działania mające zmienić go na lepsze! Już drugi rok z rzędu pojawiliśmy się na liście Ethisphere® Institute  jako etycznie postępująca firma (World's Most Ethical Companies 2019).

W tym roku instytut Ethisphere® przyznał 128 wyróżnień firmom z 21 krajów i 50 branż. Wszyscy zostali docenieni za działania na rzecz poprawy sytuacji w społecznościach, rozwijanie kompetencji pracowników oraz promowanie etycznego postępowania. Nagrodę w kategorii Przetwórstwo i dystrybucja żywności przyznano nam za promowanie silnej kultury organizacyjnej, autentycznego przywództwa oraz zaangażowania w zapewnienie transparentności, różnorodności i inkluzji.

„Obecnie pracownicy, inwestorzy i inni interesariusze pokładają największe zaufanie w firmach, które chcą przewodzić w kwestiach społecznych. Firmy, które patrzą w przyszłość i opierają swoją strategię na konkretnym celu, osiągają lepsze wyniki i mogą przetrwać” – mówi Timothy Erblich, Chief Executive Officer w Ethisphere. „Gratuluję firmie Mars, że zdobyła takie uznanie”.

Uznanie to na pewno zawdzięczamy naszym Pięciu Zasadom – jest zbiór wytycznych, według których chcemy rozwijać naszą działalność, tak aby była ona korzystna dla ludzi i planety. Natomiast wprowadzony w 2017 r. Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu zawiera wytyczne dotyczące działania z myślą o przyszłych pokoleniach. Filar Zdrowa planeta zawiera wskazówki, jak ograniczyć wpływ na środowisko (np. przez wyeliminowanie tworzyw sztucznych czy stosowanie wyłącznie materiałów nadających się do recyklingu do 2025 r.). Dzięki inicjatywie Odżywianie wspomagające dobre samopoczucie dbamy, aby nasze produkty mogły łatwo stać się częścią zdrowego stylu życia. Chcemy na przykład, aby niemal wszystkie słodycze zawierały mniej niż 250 kalorii w jednej porcji. Z kolei filar Prosperujący ludzie zobowiązuje nas do pomagania innym. Natomiast dzięki inicjatywom takim jak Kobiety firmy Mars otwieramy przed kobietami możliwości, podkreślając naszą różnorodność, pamiętając żeby nikt nie pozostał poza grą.

„To zaszczyt dla Mars, że znaleźliśmy się na liście Instytutu Ethisphere „World’s Most Ethical Companies” – mówi Stefanie Straub, Vice President, General Counsel & Secretary w firmie Mars. „Zawsze mierzyliśmy wysoko – wystarczy wspomnieć ambitne cele Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu czy kulturę etyki wyznawaną przez 115 tysięcy naszych Współpracowników. Również teraz podejmujemy określone działania z myślą o lepszym jutrze".

Instytut Ethisphere przyznaje punkty w pięciu kluczowych kategoriach: etyka i programy zgodności (35 procent); odpowiedzialność i obywatelska postawa firmy (20 procent); etyka (20 procent); kultura pracy (15 procent); oraz przywództwo, innowacyjność i reputacja (10 procent). Podobnie jak wszystkie firmy, które podlegają ocenie, otrzymujemy szczegółowe podsumowanie naszych wyników. To cenna informacja, jak wypadamy na tle innych wiodących organizacji. 

Ethisphere to światowy lider w wyznaczaniu i rozwijaniu standardów etycznych praktyk biznesowych oraz sponsor dorocznej nagrody. Wiosną tego roku opublikował raport i webcast z najlepszymi praktykami i statystykami dotyczącymi podmiotów nagrodzonych w 2019 r.

Dziękujemy i gratulujemy naszym Współpracownikom! Wiemy, że takie nagrody otrzymujemy dzięki dobrej pracy, którą wykonują każdego dnia, nieustannie podnosząc sobie poprzeczkę.

Mars – więcej informacji