Eyebrow
Zdrowa planeta
Heading
Ponowne wykorzystanie, recykling, edukacja
Body

Ponieważ już dzisiaj pracujemy na rzecz świata przyszłości, bierzemy uważnie analizujemy każdy segment działalności Mars. Dotyczy to również sposobu wytwarzania produktów i ich opakowań.  

Opakowanie pełni wiele ważnych ról:chroni surowce podczas transportu z gospodarstw rolnych do zakładów przetwórczych , a następnie do konsumentów. Jest odpowiedzialne za utrzymanie świeżości produktu. Znajdują się na nim również ważne informacje o wartościach odżywczych i wpływie na zdrowie.  Dzięki opakowaniu można odróżnić marki od siebie. Bywa też prawdziwym wyzwaniem. Opakowanie nie zawsze nadaje się do recyklingu, a nawet kiedy jest do tego zdatne, nie zawsze jest poddawane temu procesowi. W rezultacie część opakowań trafia na wysypisko śmieci, a bywa, że kończy żywot w oceanie.  

Firma Mars niezwykle poważnie traktuje swoją odpowiedzialność w kwestii opakowań. Do 2025 roku chcemy stosować 100 procent opakowań nadających się do recyklingu.  

Aby osiągnąć ten cel, będziemy potrzebować nie tylko materiałów nadających się do recyklingu, ale także świadomych konsumentów oraz skutecznej infrastruktury i polityk, które nam to umożliwią. Nasze podejście do zrównoważonych opakowań obejmuje trzy powiązane ze sobą obszary:  

  • Materiały i projekt 
  • System recyklingu 
  • Zachowania konsumentów 

Materiały i projekt 

Nasze wyzwanie: projekty opakowań weryfikujemy pod kątem możliwości późniejszego przetworzenia. Staramy się wybierać materiały, które pozwalają na zredukowanie ilości wykorzystanych surowców i ponowne wykorzystanie opakowań. 

Nasze cele: 

  • Dążenie do tego, aby w 2025 roku wszystkie nasze opakowania w pełni nadawały się  do recyklingu. 
  • Zwiększenie ilości materiałów celulozowych i papierowych pochodzących z recyklingu. 

Nasze rozwiązanie: optymalizujemy opakowania, aby były lżejsze i cieńsze. Chcemy, żeby miały mniejszy wpływ na środowisko, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i ochronę żywności.  

System recyklingu 

Nasze wyzwanie: wygodna zbiórka, nowoczesne urządzenia do odzysku oraz efektywna infrastruktura dla recyklingu opakowań. Stałe podkreślanie wartości materiałów pochodzących z recyklingu.  

Nasze cele:  

  • Wspieranie inicjatyw branżowych, których celem jest usprawnienie zbiórki odpadów i recyklingu opakowań.  
  • Identyfikacja i wspieranie nowych technologii, dzięki którym jest więcej surowców do produkcji opakowań nadających się do recyklingu.  

Nasze rozwiązanie: we współpracy z inicjatywą fundacji Ellen MacArthur, "New Plastics Economy", przygotowujemy projekt instalacji do sortowania i odzyskiwania „wszystkich” tworzyw sztucznych, aby umożliwić ponad 90-procentowy ich recykling. 

W Europie, Mars aktywnie opowiada się za większą przejrzystością odpowiedzialności producenta, aby zapewnić zbiórkę i recykling opakowań. Współpracujemy z "Sustainable Packaging Coalition". Kierujemy też pracami Jako współprzewodniczący kierujemy też pracami grupy roboczej ds. lasów, aby pomóc zidentyfikować zagrożenia w łańcuchach dostaw produktów leśnych..  

Zachowania konsumentów 

Nasze wyzwanie: jako producent jesteśmy odpowiedzialni za stosowanie materiałów opakowaniowych, które mogą być poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane, a także za edukowanie konsumentów w tym zakresie.  

Nasz cel: 

  • Zachęcanie konsumentów do odpowiedzialnego pozbywania się opakowań. 

Nasze rozwiązanie: współpraca z organizacjami pozarządowymi, rządami, grupami kampanii i szeroko rozumianą branżą, której celem jest popularyzowanie edukacji na temat odpadów i zmiany w zachowaniach ludzi. 

Przykładem może być współpraca w ramach programu REDcycle realizowanego w Australii. Konsumenci są zachęcani do zwracania pustych opakowań z miękkiego plastiku po karmie dla zwierząt. Opakowania są zwracane do uczestniczących w programie supermarketów. Następnie są poddawane recyklingowi na twardy plastik i powstają z nich przedmioty użytkowane w parkach.   

Mars rozumie, że ma możliwość działania tu i teraz, aby w przyszłości opakowania były produkowane w sposób bardziej zrównoważony. Zdaje sobie również sprawę jak wielką ponosi odpowiedzialność.